Naturens medicin projektutbildning, distans

Slider-naturensmedicin

Två distanskurser med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård.

Vi har med tillfredsställelse märkt att ett flertal kursdeltagare från Naturens medicin har etablerat sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi erbjuda kurser där du mer specifikt tränas i rollen att vägleda och inspirera människor, enskilt eller i grupp, med inriktning på friskvård och naturmedicin och/eller att du fördjupar ett område inom alternativ friskvård. För att gå handledarutbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Projektkursen är däremot en folkhögskolekurs. Till båda kurserna söker man för en termin i taget.

Naturens medicin – projektutbildning, distans  Till ansökan bifogar du ifyllt frågeformulär (se länk nedan), samt personbevis. Vid behov kollar vi dina referenser. Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget

Antagningskriterier:

  • Att du fyller 18 år det året du söker.
  • Att vi bedömer om du kan ta till dig undervisningen, ditt behov av kursen, engagemang, samt motivation för studier i detta ämne. Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet
  • Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks medicin traditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.
  • Vi antar i första hand dig som gått minst en termin på kursen ”Naturens medicin”.
  • För att bli antagen till andra terminen av projektkursen krävs att du har gjort en skriftlig och muntlig projektredovisning i slutet av den första terminen , deltagit i  individuella och gruppträffar som ingår i kursen, och kommunicerat med kursledningen kring din närvaro och studieuppgifter samt visat att du kan studera självständigt och med handledning.
  • Du som söker till projektkursens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar: >> Frågeformuläret kan du ladda ner här.

Glöd och stöd
Utgångspunkten är det som du brinner för inom naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Under kurstiden får du stöd att fördjupa dig inom ditt intresseområde.

Kursen vänder sig till den som
— har vissa erfarenheter inom naturmedicin / alternativa friskvårdsmetoder.

— vill ha tid för egen fördjupning inom ett intresseområde. — vill öva sin förmåga att förmedla sina kunskaper. — under trygga former vill utveckla en verksamhet som kan bli ett yrkesarbete.

Du som söker till projektkursens eller handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar

Kursupplägg
— Du har möjlighet att fördjupa dig inom ett område inom naturmedicin och/eller alternativa friskvårdsmetoder som du brinner för. Du kommer att studera mycket på egen hand med just ditt område vilket innebär att du behöver ta mycket eget ansvar för dina studier.

— Du får regelbunden handledning individuellt och i grupp

— Inom det område som du har valt ska du i slutet av terminen hålla en presentation/workshop för resten av klassen. Du har även möjlighet att hålla fler lektioner, leda övningar och ge behandlingar under terminens gång beroende på hur det passar i ditt projekt. Till ditt förfogande finns kursdeltagare på Naturens medicin samt övriga kursdeltagare och personal på skolan. Du kan även rikta dig till allmänheten och använda dig av skolans lokaler.

— Nästan varje tisdag under terminen har vi någon sorts lektion/aktivitet. Då träffas vi i olika sorters gruppmöten, handledarsamtal samt när ni har era presentationer/workshops. Kontinuerligt läggs det in ca fem handledarsamtal enskilt eller i par, per elev. Dessa samtal kan ligga på tisdagar eller under andra veckodagar. (Vissa terminer har vi lagt in presentationer även på andra dagar än tisdagar.)

— Det finns stora möjligheter att lära av varandras projekt och erfarenheter i gruppen och att både ge och ta emot stöd av varandra.

— Du har möjlighet att samtidigt i viss utsträckning följa undervisning på Naturens medicins grund- och påbyggnadskurs, men handledarutbildningens och projektkursens egna lektioner måste alltid prioriteras.

Lärare: Mikaela Holmborg
Mikaela är utbildad samtalscoach och har även en bred utbildning och mycket kunskap inom meditation, ceremonier, healing, dans och personlig utveckling. Hon är även utbildad keramiker.

Kursansvarig: Janne Hallqvist

Dela:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag:
Ht 2020: 22 April

Kurstider
Ht 2020: 24 aug – 18 dec
(17 veckor)

Vt 2021: 7 jan – 26 maj
(20 veckor)

Antal deltagare: 8

Ansökan
Till ansökan bifogar du senaste betyg. Vid behov kollar vi dina referenser.

Du för en termin i taget.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj inför höstterminen, och under vecka 50 inför vårterminen.

Du får svar oavsett om du är antagen, ej antagen eller reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med träffar på Biskops Arnö under året.

Undervisningen är avgiftsfri.

Vid träffarna erbjuds du helinackordering (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 305 kr/dygn.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna kan du köpa lunch, fika och middag i matsalen.

Du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring på mellan 500 och 1.000 kr/termin.

Det som avgör den exakta kostnaden är hur pass mycket du planerar att vara med på grund- och påbyggnadskursens lektioner. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden.

Kostnader för studieresor kan tillkomma (se “Kursmoment“).

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar folhögskolekvoten. Se CSN.

Notera
Naturens medicin – Projekt: Kursen berättigar till studiemedel ur folhögskolekvoten.
Naturens medicin – Handledarutbildning: Kursen berättigar till eftergymnasiala studiemedel dvs högskolekvoten.

Se CSN.