Naturens medicin – projektutbildning (distans)

Slider-naturensmedicin

En projektkurs på distans där du har möjlighet att fördjupa dig inom ett specifikt område av alternativ medicin/friskvård.

Kanske har du gått Naturens medicins grundkurs och påbyggnadskurs, och nu känner du dig reda att fördjupa dig inom något område mer på egen hand.

Projektkursen är en folkhögskolekurs och har inga speciella förkunskapskrav. Vi brukar i första hand anta dem som har gått åtminstone Naturens medicin – Grund samt dem som redan har en del kunskaper inom det område man vill fördjupa sig.

Naturens medicin – projekt
(distans)

Glöd och stöd
Utgångspunkten är det som du brinner för inom naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Under kurstiden får du stöd att fördjupa dig inom ditt intresseområde.

Kursen vänder sig till den som
— har ett specifikt intresseområde inom alternativmedicin eller alternativ friskvård. Det kan handla om yoga, massage, shiatsu, öronakupunktur, kvinnohälsa, medicinalväxter, ayurveda, avslappningsmetoder, färga med örter, rehab-trädgård, folkmedicin, medicinhistoria och mycket mer.

— vill ha tid för egen fördjupning inom ett intresseområde och få stöd i att strukturera upp dina studier.

Du som söker till projektkursens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar.

Kursupplägg
— Tid för egen fördjupning, vilket förutsätter att du kan ta ansvar för dina studier.

— Regelbunden handledning individuellt och i grupp.

–Möjlighet att dela med sig för resten av klassen av det som du har fördjupa dig inom.

— Räkna med att ungefär en gång i veckan ha antingen handledning eller gruppmöte. Gruppmötena har bl a som syfte att väcka din kreativitet och ditt uttryck samt att inspireras av varandra.

— Du har möjlighet att samtidigt i viss utsträckning följa undervisning på Naturens medicins grund- och påbyggnadskurs, men projektkursens egna lektioner och träffar måste alltid prioriteras.

Antagningskriterier

· Att du fyller 18 år det året du söker.

· Att vi bedömer om du kan ta till dig undervisningen, har förmåga att studera på egen hand, ditt behov av kursen, engagemang, samt motivation för studier i detta ämne. Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund och din arbetslivserfarenhet och att du har möjlighet att komma till skolan för alla våra träffar och andra aktiviteter som vi har på kursen.

· Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks-medicin-traditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.

· Vi antar i första hand dig som gått minst en termin på kursen ”Naturens medicin”.

· För att bli antagen till en andra termin på projektkursen krävs att du har gjort en skriftlig och muntlig projektredovisning i slutet av den första terminen, deltagit i individuella och gruppträffar och projektredovisningar som ingår i kursen, och kommunicerat med kursledningen kring din närvaro, dina studieuppgifter och visat att du kan studera självständigt och med handledning. Och att vi därtill kan bedöma dig som lämplig för kursen och har nytta av kursen.

Lärare

Mikaela Holmborg – kursansvarig
Mikaela är utbildad samtalscoach och har också en bred utbildning, kunskap och erfarenhet inom meditation, ceremonier, healing, dans och personlig utveckling. Mikaela är också kursansvarig för kursen Helande närvaro på skolan. Hon är även utbildad keramiker och har gått flera år på konstskola.

Nour Hanna
Nour har under en längre tid fördjupat sig inom växtmedicin och utforskat hur naturen kan stötta och läka människan. Hon är särskilt intresserad av hur örtmedicin kan stärka bandet mellan människan och jorden och på så sätt skapa mer hållbarhet. Hon skapar även workshops and kortare kurser med örter som tema. Nour jobbar också som lärare på Naturens Medicins grund- och påbyggnadskurs.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
Det går bra att söka kursen då det finns reservplatser kvar.
Kom ihåg att skicka med din projektbeskrivning!
5 augusti 2024

Kurstid
ht 24: 26 aug – 20 dec

Antal deltagare
10
(totalt Projekt- och Handledarkursen)

Ansökan
Till ansökan bifogar du dina senaste betyg, ditt CV, samt referenser.
Skicka gärna också med ett foto på dig själv.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni respektive början av december. Du får då besked om du är antagen eller inte eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 500 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du förutom att göra själva ansökan via den gröna knappen här under även svara på frågeformuläret via länken nedan. Först när vi fått in både din ansökan och dina svar på frågeformuläret behandlas din ansökan.

Klicka här för att komma till frågeformuläret »

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med träffar på Biskops Arnö under året.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring på mellan 700-1.500 kr/termin.

Det som avgör den exakta kostnaden är hur pass mycket du planerar att vara med på grund- och påbyggnadskursens lektioner. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden.

Kostnader för studieresor kan tillkomma (se ”Kursmoment »”).

Om du vill äta lunch eller middag på skolan betalar du direkt i kassan i matsalen. Fika ingår när vi har träffar på skolan.

Vid träffarna kan du undersöka möjligheten att hyra rum för enstaka nätter på Biskops Arnö.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida ».

Notera
Naturens medicin – Projekt:
Kursen berättigar till studiemedel ur gymnasiekvoten.
Naturens medicin – Handledarutbildning:
Kursen berättigar till eftergymnasiala studiemedel dvs högskolekvoten.