Biskops Arnö Dramatik – grundår

Biskops Arnö Dramatik – grundår

Kursen erbjuder grunderna för att skriva för teater, film, tv och radio. Ditt eget skrivande och din konstnärliga frihet står i centrum. Inom varje delkurs skriver du främst egna texter men också textövningar i grupp – allt under kontinuerlig handledning.

Kursen innehåller också föreläsningar, workshops och analyser, möten med professionella dramatiker, manusförfattare och regissörer. Undervisningen är organiserad i kortare och längre block:

Introduktion
Vad kännetecknar en dramatisk text? Vi utforskar och diskuterar grundläggande begrepp och byggstenar som utgör stommen för olika former av drama.

Texthandledning
Under utbildningen skriver deltagarna kontinuerligt egna texter som läses och analyseras i smågrupper ledda av handledare. Syftet är att du får fart på ditt eget disciplinerade skrivande. Du utvecklar också din förmåga att reflektera och granska texter med analysverktyg, samt att ge och ta emot feedback.

Teaterkurs
Vi lär känna ramarna kring text på scen. Workshops, föreläsningar, skrivövningar och större skrivprojekt. Vi analyserar olika former för scenkonst.

Filmkurs
Som teoretisk grund undersöker vi olika aspekter av filmens dramaturgi, både för kortfilm och långfilm. Via föreläsningar och analyser fokuserar vi på det dramatiska utformandet. Parallellt utvecklar och skriver du ett eget kortfilmsmanus under handledning.

Radiodramatik
Vi utforskar radiomediets dramatiska möjligheter och begränsningar med fokus både på klassisk dramaturgi och dokumentärt arbete. Lyssnande, föreläsningar, övningar, och längre skrivprojekt.

TV-kurs
Föreläsningar i dramaturgi och analys av inspirerande TV-serier ger dig viktiga verktyg. I små grupper presenterar ni en idé som ni utvecklar till ett pilotavsnitt och övar på att pitcha och presentera pilotavsnittet i helklass.

Monolog
Fördjupning i den dramatiska monologen. Föreläsningar, övningar, skrivuppgift och workshop med skådespelare.

Kreativitet
Vad är kreativitet och hur förvaltar vi den? 

Utöver de större blocken har vi även kortare temakurser som varierar från år till år. Frivilliga uppläsningar, gästföreläsningar, bio- och teaterbesök och enstaka branschbesök ingår också i programmet.

Kursansvariga
Christian Augrell och Dimen Abdulla

Lärare
Christian Augrell, född 1976 i Malmö. Har gått dramatikerutbildningen på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och på Dramatiska Institutets kandidatutbildning i dramatik/ dramaturgi. Vidare har han en konstnärlig magisterexamen på Stockholms Dramatiska Högskola. 2009 startade han Teater Satelliten i Sollentuna/ Stockholm med inriktning sig på nyskriven dramatik för unga personer. Hans pjäser har spelats på teatrar runt om i Sverige och utomlands. På senare år har han även skrivit filmmanus, för TV och har erfarenhet som regissör och teaterlärare.

Dimen Abdulla, född 1984, har en bred konstnärlig bakgrund. Hon har studerat fri konst vid Kungliga Konsthögskolan och dramatik/dramaturgi vid Biskoos Arnö samt vid Stockholms Dramatiska Högskola. Våren 2015 debuterade Abdulla med ”Revolution” i regi av Malin Axelsson på Ung scen/öst. Hennes monolog ”På alla fyra” valdes ut till Scenkonstbiennalen i Malmö samma år. Abdulla utsågs 2015 till Radioteaterns första husdramatiker under ett år och har utfört uppdrag för institutioner som Dramaten, Stockholms Stadsteater och Backa teatern i Göteborg. För Dramaten har Abdulla dramatiserat Bergmans ”Persona”, medan hon för Stockholms Stadsteater har skapat verk som ”Leila K” och ”Mommy Issues”. På Backa teatern har hon skapat pjäsen ”Döden döden”. År 2022 tilldelades Dimen Abdulla det svenska Ibsensällskapets Ibsenpris med motiveringen att ”hon med en orädd och poetisk röst fylld av smärtpunkter skapar dramatik med en alldeles egen blick på samtidens livslögner och fasadbyggen – precis som Ibsen på sin tid gjorde.” Hon representeras som konstnär av Saskia Neumann-Galleri.

Oda Fiskum, född 1985, är dramatiker från Trondheim i Norge. Hon är utbildad sinolog från London och dramaturg från Peking, och har bott och jobbat i Kina i sex år. I 2009 var hon med och grundade “Elephant in the Room”, den första professionella kinesisk-europeiska frigruppen på Fastlandskina, och har samarbetat med olika kinesiska regissörer och teatrar. I 2012 blev Wang Chongs produktion av hennes pjäs “Ibsen in One Take” kårad till “Top ten stage performances in China” av Literary Life Weekly. 2013 flyttade Oda hem till Norden och var husdramatiker vid Dramatikkens Hus i Oslo 2014/2015. Oda skriver för olika sceniska uttryck och har levererat beställningsverk för bland andra Zero Visibility Corp, Norsk Litteraturfestival och svenska Riksteatern. Oda är fast librettist för den nordiska gruppen Operakollektivet, och arbetar även med översättning, dramaturgi och regi.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
2 maj 2024

Kurstid
Ht 24: 26 aug – 20 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Ansökan
Till ansökan bifogar du egna texter i form av 5–10 A4-sidor dramatik för scen, film eller radio samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Du behöver inte skicka betyg.

Antal deltagare
16

Urvalsgrunder
Urvalet sker på subjektiv bedömning av konstnärlig kvalitet. Motivation att gå på utbildningen är viktig i bedömningen.

Antagningsprocessen
Den inskickade ansökan läses och bedöms av lärarna på kursen i Steg 1.

I maj får du besked om du blivit kallad till Steg 2 i antagningsprocessen. I så fall blir du kallad till en intervju. Antagningsbesked skickar vi ut oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse via epost att vi har mottagit den. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, olycksfallsförsäkring och teaterbesök på 2.000 kr/termin.

Läs mer om internatet och övriga kostnader för boende och mat »

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »