Biskops Arnö Dramatik – grundår

Biskops Arnö Dramatik – grundår

Kursen erbjuder grunderna för att skriva för teater, film, tv och radio. Ditt eget skrivande och din konstnärliga frihet står i centrum. Inom varje delkurs skriver du främst egna texter men också textövningar i grupp – allt under kontinuerlig handledning.

Kursen innehåller också föreläsningar, workshops och analyser, möten med professionella dramatiker, manusförfattare och regissörer.

 

Kursplan – en översikt

Höstterminen

Introduktion
Vad kännetecknar en dramatisk text? Vi utforskar och diskuterar grundläggande begrepp och byggstenar som utgör stommen för olika former av drama.

Texthandledning
Under hösten skriver deltagarna kontinuerligt egna texter som läses och analyseras i smågrupper ledda av handledare. Syftet är att du får fart på ditt eget disciplinerade skrivande. Du utvecklar också din förmåga att reflektera och granska texter med analysverktyg, samt att ge och ta emot feedback.

Teaterkurs
Genom workshops i regi, skådespeleri, och devising lär vi känna ramerna kring text på scen. Föreläsningar, skrivövningar och två större skrivprojekt. Vi analyserar olika former för scenkonst, även barnteater och musikteater.

Filmkurs
Som teoretisk grund undersöker vi olika aspekter av filmens dramaturgi, både för kortfilm och långfilm. Via föreläsningar och analyser fokuserar vi på det visuella dramatiska utformandet. Parallellt utvecklar och skriver du en egen kortfilm under handledning.

Hösten rundas av med två större skrivuppgifter utifrån ett bestämt tema.

 


Vårterminen

Texthandledning
Du skriver längre och mer omfattande texter, både individuellt och i grupp. Nyckelorden är fördjupning och specialisering.

Radiodramatik
Vi utforskar radiomediets dramatiska möjligheter och begränsningar med fokus både på klassisk dramaturgi och dokumentärt arbete. Lyssnande, föreläsningar, övningar, inspelningar med enkel teknik, och ett längre skrivprojekt.

TV-kurs
Hur ser strukturen ut för olika TV-format? Fördjupande föreläsningar i dramaturgi och analys av inspirerande TV-serier ger dig verktygen. I små grupper (s.k. writers room) presenterar ni idé (pitchar) utvecklar och skriver ”bibel” och pilotavsnitt. Allt under professionell handledning.

Dialogkurs
Fördjupning i den dramatiska dialogen. Utöver föreläsningar och övningar kommer vi genomföra två workshops med professionella skådespelare.

Utöver grundkurserna har vi även små temakurser; karaktärspsykologi, idéutveckling, adaption. Gästföreläsningar, bio- och teaterbesök, festivaler och enstaka branschbesök ingår också i programmet.

 

Kursansvariga
Kirsi Vikman och Oda Fiskum

Lärare
Christian Augrell född 1976 i Malmö. Har gått dramatikerutbildningen på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och på Dramatiska Institutets kandidatutbildning i dramatik/ dramaturgi. Vidare har han en konstnärlig magisterexamen på Stockholms Dramatiska Högskola. 2009 startade han Teater Satelliten i Sollentuna/ Stockholm med inriktning sig på nyskriven dramatik för unga personer. Hans pjäser har spelats på teatrar runt om i Sverige och utomlands. På senare år har han även skrivit filmmanus, för TV och har erfarenhet som regissör och teaterlärare.

Kirsi Vikman (född i Helsingfors 1966) är manusförfattare och har skrivit TV-och filmproduktioner i olika genrer. Hon är verksam både i Sverige och Finland. Kirsi har tidigare bl. a. skrivit manuset till den flerfaldigt belönade finsk/svenska långfilmen Den Bästa av Mödrar i regi av Klaus Härö (2005). Det samarbetet har fortsatt med My Sailor, My Love som har premiär på Irland 2022.

Vid sidan av skrivandet har Kirsi undervisat i manusskrivande i flera år.  På YLE Drama drev hon under ett år ett växthus för nya talanger samt arbetade som lektör.  Kirsi har examen i filmvetenskap.  Hon är också utbildad psykodramatiker, en metod hon använder som grund för workshops i karaktärsutveckling.

Oda Fiskum född 1985, är dramatiker och librettist från Trondheim i Norge. Hon är utbildad sinolog från London och dramaturg från Peking, och har bott och jobbat i Kina i sex år. I 2009 var hon med och grundade “Elephant in the Room”, den första professionella kinesisk-europeiska frigruppen på Fastlandskina, och har samarbetat med olika kinesiska regissörer och teatrar. I 2012 blev Wang Chongs produktion av hennes pjäs “Ibsen in One Take” kårad till “Top ten stage performances in China” av Literary Life Weekly. 2013 flyttade Oda hem till Norden och var husdramatiker vid Dramatikkens Hus i Oslo 2014/2015. Oda skriver för ett brett spektrum av sceniska uttryck och har levererat beställningsverk för bland andra Zero Visibility Corp, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Haalogaland Teater och Norsk Litteraturfestival. Oda är fast librettist för den nordiska gruppen Operakollektivet.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2022

Sista ansökningsdag
2 maj 2022 Ansökningstiden är förlängd till den 15 maj.

Kurstid
Ht22: 22 aug – 16 dec
Vt23: 9 jan – 26 maj

Ansökan
Till ansökan bifogar du egna texter,  5–10 A4-sidor dramatik för scen, film eller radio och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Du behöver inte skicka betyg.

Antal deltagare
16

Urvalsgrunder
Urvalet sker på subjektiv bedömning av konstnärlig kvalitet. Motivation att gå på utbildningen är viktig i bedömningen.

Antagningsprocessen
Den inskickade ansökan läses och bedöms av lärarna på kursen i Steg 1.

I maj får du besked om du blivit kallad till Steg 2 i antagningsprocessen. I så fall blir du kallad till en intervju. Antagningsbesked skickar vi ut oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse via epost att vi har mottagit den. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.850 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, olycksfallsförsäkring och teaterbesök på 1.850 kr/termin.

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »

Internat
Du som bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan) och för helinackordering. Det betyder att du betalar för rum, frukost, frukt, lunch, fika och kvällsmål. Dessa avgifter är obligatoriska.

Kostnaden för helinackordering är mellan 1.360 kr och 1.470 kr/vecka beroende på rumstyp.

Du skriver kontrakt årsvis och faktureras vid fyra tillfällen per termin.

Vill du stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, det enda du behöver göra är att förboka måltiderna.

Läs mer om internatet »

Externat
Du som inte bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan). Du betalar också för frukt och fika som blir en kostnad på 105 kr/vecka.

Dessa avgifter är obligatoriska och faktureras vid fyra tillfällen per termin.

Du har också möjlighet att äta lunch på skolan (65 kr) och det betalar du direkt vid kassan i matsalen.