Dokumentärfilm 2 – projektkurs (distans)

Dokumentärfilm 2 – projektkurs
(distans – egy)

Från idé till mixad och färdig film

– Sök i grupp eller individuellt med ett filmprojekt
– Filma under hösten
– Klipp under våren
– Löpande handledning och seminarier
– Studiemedel ur högskolekvoten

Biskops Arnö Dokumentär har en grundkurs (Dokumentärfilm 1) och en projektkurs (Dokumentärfilm 2). Grundkursen är under året lokaliserad till Biskops Arnö medan projektkursen är en distanskurs med regelbundna träffar på ön.

Dokumentärfilm 2 är en fördjupningskurs, här utvecklar deltagarna en dokumentär idé eller ett redan befintligt dokumentärt material. Under kontinuerlig handledning utvecklar vi projektet till en mixad och färdig film. Kursen är på distans.

Du arbetar med din film och utvecklar den i regelbunden kontakt med kursens handledare och övriga deltagare. Vid fyra seminarietillfällen under hösten samlas alla kursdeltagare på Biskops Arnö för att visa, utvärdera och följa upp inspelningsarbetet. Tillsammans besöker vi dokumentärfestivaler, bl.a. Nordisk Panorama i Malmö, där vi ser nya dokumentärer och följer aktuella seminarier.

Under vårterminen, med regelbunden handledning av våra handledare, redigerar vi filmen. Vi klipper, ljudlägger och mixar råmaterialet till en färdig film. Under våren jobbar vi också med budget och finansiering och vi samlas vid några seminarietillfällen för att diskutera dessa frågor och producentens roll i filmarbetet. Vi gör studiebesök med praktiska tillämpningar hos olika filmarbetare, t. ex. ljudläggare och ljussättare. Vi lär oss också grunderna hur man som filmare driver företag.

En central del i undervisningen är den personliga handledningen du får i dina projekt. Vi går in i din klippning och diskuterar din film. Vi har regelbundna work-in-progress-dagar, där alla kursdeltagarna får se och kommentera varandras projekt.

Idag går det att göra film själv, men vi värderar och uppmuntrar det kollektiva skapandet, utbyte mellan deltagare i en grupp, i ett filmteam. Att göra film tillsammans frigör också en kreativitet som ibland när man arbetar själv, har en tendens att fastna i ett tyngande tekniskt ansvar.

Till Dokumentärfilm 2 söker du i team om två, tre personer eller individuellt. Du söker med den filmidé som du eller gruppen vill arbeta med under kursen. Kursen förutsätter en viss grundläggande erfarenhet av filmning, t ex från tidigare filmutbildning. Egen kamera, inspelningsutrustning och en redigeringsdator är en förutsättning för att kunna gå kursen. Vi välkomnar sökande från hela Norden.

Kursens syfte är att förena och fördjupa känsla och analys med ett effektivt hantverksmässigt kunnande. Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, med en teknisk och hantverksmässig säkerhet i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Allmänt
Undervisningen pågår från mitten av augusti till slutet av maj året därpå. Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Biskops Arnö Dokumentär har plats för 10 studerande i grundkursen och 10 i projektkursen. Med Föreningen Norden som huvudman välkomnar vi sökande från hela Norden.

Har du frågor kring kursen, ansökan eller arbetsprov kan du kontakta

Kursansvarig: Lisa Partby

Filmarkiv – Biskops Arnö Dokumentär »

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2022

Sista ansökningsdag
Ansökan är öppen

Kurstid
Ht 22: 15 aug – 9 dec
Vt 23: 9 jan – 26 maj

Hur söker jag?
Du fyller i dina uppgifter och följer instruktionerna i ansökningsformuläret nedan.

För att gå Dokumentärfilm 2 som är en eftergymnasial yrkesutbildning krävs avslutat gymnasium. Egen kamera, inspelningsutrustning och egen redigeringsdator är en förutsättning.

För att söka behöver du

 • fylla i ansökningsformuläret
 • bifoga kopior av gymnasiebetyg och ev anställningar
 • bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv (och ev dina medsökande) lite om din bakgrund, varför du vill gå projektåret och hur du vill använda dina kunskaper i framtiden. Där ska också framgå vilka man söker med. OBS: Var och en i gruppen skickar en egen ansökan.
 • bifoga ett CV
 • bifoga en länk till en pilot, några tagningar till din planerade film eller ett exempel på vad du filmat förut som du lägger upp på Vimeo, Youtube eller länkar till oss på annat sätt.
  Max 2 x 10 min.
 • bifoga två synopsis (kort beskrivning av en tänkt film).
  Utöver det du vill skildra i filmen ska du försöka ge en tydlig bild av den tänkta filmens form och bakgrunden till idén.

  • Synopsis 1:  En film du skulle vilja göra nu, en kort och enkel idé.
  • Synopsis 2:  En film du skulle vilja göra i framtiden, du behöver inte tänka på att den ska vara genomförbar i nuläget. Max en halv A4-sida för varje synopsis.

Vi ser gärna att man söker i grupp till Dokumentärfilm 2, kanske i ett team på två-tre personer, men det går lika bra att söka individuellt.

För att gå Dokumentärfilm 2 måste du ha godkända betyg från gymnasiet.

Vad händer när du har ansökt?
Våra lärare och personal på kursen går igenom alla ansökningar. Det är en process där vi bl. a. söker efter den filmiska och bildmässiga ambitionen och engagemanget för ämnet hos de sökande.

Intervjudag
Om du går vidare till nästa omgång kallas du till en intervjudag på Biskops Arnö. Här kommer vi att intervjua dig och du kommer att få göra en kort övning på plats. Det blir ett tillfälle för dig att lära känna oss och vi dig.

Besked
Antagningsbesked skickar vi ut via epost i slutet av maj/början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, filmfestivaler, hyra av visningslokal och olycksfallsförsäkring på 2.400 kr/termin.

Eventuella projektresor bekostas med egna medel.

Vid alla träffar är du i förväg inbokad på helpension i dubbelrum (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn. Denna avgift är odelbar och vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna behöver du avboka ditt boende senast 2 veckor innan träffen för att inte blir fakturerad.
Alla kostnader faktureras i efterhand.

Läs mer om internatet »

Om du väljer att inte bo på skolan kan du köpa lunch, fika och middag och betala direkt vid kassan i matsalen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »