Dokumentärfilm 2 – projektkurs (distans)

Dokumentärfilm 2 – projektkurs
(distans – eg)

Från idé till mixad och färdig film

– Sök i grupp eller individuellt med ett filmprojekt
– Filma under hösten
– Klipp under våren
– Löpande handledning och seminarier
– Studiemedel ur högskolekvoten

Biskops Arnö Dokumentär har en grundkurs (Dok 1) en projektkurs (Dok 2) och en fördjupningskurs i klipp (Dok 3). Grundkursen är under året lokaliserad till Biskops Arnö medan projekt- och fördjupningskursen i klipp är distanskurser med regelbundna träffar på ön.

Dokumentärfilm projektkurs är en fördjupningskurs, här utvecklar du som deltagare en dokumentär idé eller ett redan befintligt dokumentärt material. Under kontinuerlig handledning utvecklar vi projektet till en mixad och färdig film. Processen är central och omfattar både det praktiska görandet och samtalet kring det samt förståelsen av det filmade materialet. Samtalet hjälper oss att förstå hur filmens olika delar samspelar med varandra och vad vi som tittare uppfattar. Det hjälper oss också att förstå våra egna processer och vad vi letar efter i våra filmer. Kursens syfte är att förena och fördjupa känsla och analys med ett effektivt hantverksmässigt kunnande.

Du arbetar med din film och utvecklar den i regelbunden kontakt med kursens handledare och övriga deltagare. Vid fyra seminarietillfällen under hösten samlas alla kursdeltagare på Biskops Arnö för att presentera sina idéer, utvärdera och följa upp inspelningsarbetet, visa klipp och arbeta fram filmens form och tempo. Tillsammans besöker vi dokumentärfestivaler, bl.a. Nordisk Panorama i Malmö, där vi ser nya dokumentärer och följer aktuella seminarier.

Vårterminens arbete är fokuserat på redigering, individuell handledning, gemensamma work-in-progress-visningar och samtal under fyra träffar på ön. Vi klipper, ljudlägger och mixar råmaterialet till en färdig film. Under våren så har vi regelbundna digitala seminarium kring filmproduktionens olika delar. Vi får besök av gästföreläsare som är regissörer, producenter, ljuddesigners och andra filmarbetare. I slutet på året gör vi studiebesök hos finansiärer och distributörer.

En central del i undervisningen är den personliga handledningen du får i dina projekt. Vi går in i din klippning och diskuterar din film. Vi har regelbundna work-in-progress-dagar, där alla kursdeltagarna får se och kommentera varandras projekt. Vi har också regelbundna tvåsamtal där du som kursdeltagare delar din process med en annan deltagare.

Kursen är på distans med lektioner på Zoom och närträffar på Biskops Arnö. Studiemedel ur högskolekvoten.

Till Dokumentärfilm projektkurs söker du individuellt eller i team om två, tre personer. Du söker med den filmidé som du eller gruppen vill arbeta med under kursen. Kursen förutsätter en viss grundläggande erfarenhet av filmning, t ex från tidigare filmutbildning. Egen kamera, inspelningsutrustning och en redigeringsdator är en förutsättning för att kunna gå kursen. Vi välkomnar sökande från hela Norden.

Allmänt
Undervisningen pågår från mitten av augusti till slutet av maj året därpå. Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Biskops Arnö Dokumentär har plats för 20 studerande uppdelat på grundkursen, projektkursen och klippkursen. Med Föreningen Norden som huvudman välkomnar vi sökande från hela Norden.

Har du frågor kring kursen, ansökan eller arbetsprov kan du kontakta kursansvarig: 
Lisa Partby

Filmarkiv – Biskops Arnö Dokumentär »

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
Ansökan är stängd!
2 maj 2024

Kurstid
Ht 24: 19 aug – 13 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Hur söker jag?
Du fyller i dina uppgifter och följer instruktionerna i ansökningsformuläret nedan.

För att gå Dokumentärfilm 2 som är en eftergymnasial yrkesutbildning krävs avslutat gymnasium. Egen kamera, inspelningsutrustning och egen redigeringsdator är en förutsättning.

För att söka behöver du

  • fylla i ansökningsformuläret
  • bifoga kopior av gymnasiebetyg och ev anställningar
  • bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv (och ev dina medsökande) lite om din bakgrund, varför du vill gå projektåret och hur du vill använda dina kunskaper i framtiden. Där ska också framgå vilka man söker med. OBS: Var och en i gruppen skickar en egen ansökan.
  • bifoga ett CV
  • bifoga en länk till en pilot, några tagningar till din planerade film eller ett exempel på vad du filmat förut som du lägger upp på Vimeo, Youtube eller länkar till oss på annat sätt.
    Max 2 x 10 min.
  • bifoga ett synopsis på den film du vill jobba med på utbildningen. Utöver det du vill skildra i filmen ska du försöka ge en tydlig bild av den tänkta filmens form och bakgrunden till idén.

 

Vi ser gärna att man söker i grupp till Dokumentärfilm 2, kanske i ett team på två-tre personer, men det går lika bra att söka individuellt.

För att gå Dokumentärfilm 2 måste du ha godkända betyg från gymnasiet.

Vad händer när du har ansökt?
Våra lärare och personal på kursen går igenom alla ansökningar. Det är en process där vi bl. a. söker efter den filmiska och bildmässiga ambitionen och engagemanget för ämnet hos de sökande.

Intervjudag
Om du går vidare till nästa omgång kallas du till en intervjudag på Biskops Arnö. Här kommer vi att intervjua dig och du kommer att få göra en kort övning på plats. Det blir ett tillfälle för dig att lära känna oss och vi dig.

Besked
Antagningsbesked skickar vi ut via epost i slutet av maj/början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, filmfestivaler, hyra av visningslokal och olycksfallsförsäkring på 2.400 kr/termin.

Eventuella projektresor bekostas med egna medel.

Läs mer om övriga kostnader för boende och mat vid träffarna »

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »