Dokumentärfilm 2 – projektkurs (distans)

Dokumentärfilm 2 – projektkurs
(distans – egy)

Från idé till mixad och färdig film

– Sök i grupp eller individuellt med ett filmprojekt
– Filma under hösten
– Klipp under våren
– Löpande handledning och seminarier
– Studiemedel ur högskolekvoten

Biskops Arnö Dokumentär har en grundkurs (Dokumentärfilm 1) och en projektkurs (Dokumentärfilm 2). Grundkursen är under året lokaliserad till Biskops Arnö medan projektkursen är en distanskurs med regelbundna träffar på ön.

Dokumentärfilm 2 är en fördjupningskurs, här utvecklar deltagarna en dokumentär idé eller ett redan befintligt dokumentärt material. Under kontinuerlig handledning utvecklar vi projektet till en mixad och färdig film. Kursen är på distans.

Du arbetar med din film och utvecklar den i regelbunden kontakt med kursens handledare och övriga deltagare. Vid fyra seminarietillfällen under hösten samlas alla kursdeltagare på Biskops Arnö för att visa, utvärdera och följa upp inspelningsarbetet. Tillsammans besöker vi dokumentärfestivaler, bl.a. Nordisk Panorama i Malmö, där vi ser nya dokumentärer och följer aktuella seminarier.

Under vårterminen, med regelbunden handledning av våra handledare, redigerar vi filmen. Vi klipper, ljudlägger och mixar råmaterialet till en färdig film. Under våren jobbar vi också med budget och finansiering och vi samlas vid några seminarietillfällen för att diskutera dessa frågor och producentens roll i filmarbetet. Vi gör studiebesök med praktiska tillämpningar hos olika filmarbetare, t. ex. ljudläggare och ljussättare. Vi lär oss också grunderna hur man som filmare driver företag.

En central del i undervisningen är den personliga handledningen du får i dina projekt. Vi går in i din klippning och diskuterar din film. Vi har regelbundna work-in-progress-dagar, där alla kursdeltagarna får se och kommentera varandras projekt.

Idag går det att göra film själv, men vi värderar och uppmuntrar det kollektiva skapandet, utbyte mellan deltagare i en grupp, i ett filmteam. Att göra film tillsammans frigör också en kreativitet som ibland när man arbetar själv, har en tendens att fastna i ett tyngande tekniskt ansvar.

Till Dokumentärfilm 2 söker du i team om två, tre personer eller individuellt. Du söker med den filmidé som du eller gruppen vill arbeta med under kursen. Kursen förutsätter en viss grundläggande erfarenhet av filmning, t ex från tidigare filmutbildning. Egen kamera, inspelningsutrustning och en redigeringsdator är en förutsättning för att kunna gå kursen. Vi välkomnar sökande från hela Norden.

Kursens syfte är att förena och fördjupa känsla och analys med ett effektivt hantverksmässigt kunnande. Utbildningens mål är självständiga och kritiska filmarbetare, etiskt och estetiskt medvetna, med en teknisk och hantverksmässig säkerhet i en dokumentär filmproduktions alla moment.

Allmänt
Undervisningen pågår från slutet av augusti till slutet av maj året därpå. Studierna är på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Biskops Arnö Dokumentär har plats för 10 studerande i grundkursen och 10 i projektkursen. Med Föreningen Norden som huvudman välkomnar vi sökande från hela Norden.

Har du frågor kring kursen, ansökan eller arbetsprov kan du kontakta

Kursansvarig: Lisa Partby

> Filmarkiv – Biskops Arnö Dokumentär

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
2 maj 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Hur söker jag?
Du fyller i dina uppgifter och följer instruktionerna i ansökningsformuläret nedan.

För att gå Dokumentärfilm 2 som är en eftergymnasial yrkesutbildning krävs avslutat gymnasium. Egen kamera, inspelningsutrustning och egen redigeringsdator är en förutsättning.

För att söka behöver du

 • fylla i ansökningsformuläret
 • bifoga kopior av gymnasiebetyg och ev anställningar
 • bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv (och ev dina medsökande) lite om din bakgrund, varför du vill gå projektåret och hur du vill använda dina kunskaper i framtiden. Där ska också framgå vilka man söker med. OBS: Var och en i gruppen skickar en egen ansökan.
 • bifoga ett CV
 • bifoga en länk till en pilot, några tagningar till din planerade film eller ett exempel på vad du filmat förut som du lägger upp på Vimeo, Youtube eller länkar till oss på annat sätt.
  Max 2 x 10 min.
 • bifoga två synopsis (kort beskrivning av en tänkt film).
  Utöver det du vill skildra i filmen ska du försöka ge en tydlig bild av den tänkta filmens form och bakgrunden till idén.

  • Synopsis 1:  En film du skulle vilja göra nu, en kort och enkel idé.
  • Synopsis 2:  En film du skulle vilja göra i framtiden, du behöver inte tänka på att den ska vara genomförbar i nuläget.Max en halv A4-sida för varje synopsis.

Vi ser gärna att man söker i grupp till Dokumentärfilm 2, kanske i ett team på två-tre personer, men det går lika bra att söka individuellt.

För att gå Dokumentärfilm 2 måste du ha godkända betyg från gymnasiet.

Vad händer när du har ansökt?
Våra lärare och personal på kursen går igenom alla ansökningar. Det är en process där vi bl. a. söker efter den filmiska och bildmässiga ambitionen och engagemanget för ämnet hos de sökande.

Intervjudag
Om du går vidare till nästa omgång kallas du till en intervjudag på Biskops Arnö. Här kommer vi att intervjua dig och du kommer att få göra en kort övning på plats. Det blir ett tillfälle för dig att lära känna oss och vi dig.

Besked
Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj/början av juni. Då får du svar oavsett om du är antagen eller inte. Du får också besked om du står som reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är avgiftsfri.

Du betalar en obligatorisk materialavgift* för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, filmfestivaler, hyra av visningslokal och olycksfallsförsäkring på 2.000 kr/termin.

Eventuella projektresor bekostas med egna medel.

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Kursen berättigar till eftergymnasiala studiemedel d.v.s. högskolekvoten. Läs mer på > CSN

Höstterminen
På höstterminen betalar du, utöver materialavgiften*, helinackordering i dubbelrum vid tre tillfällen, 675 kr per gång. Det blir sammanlagt 2.025 kr för boende och mat under hösten.

Den totala kostnaden för material, boende och mat vid tre tillfällen är 4.025 kr på höstterminen. Summa delas på fyra fakturatillfällen.

Vårterminen
Under vårterminen betalar du, utöver materialavgiften*, 1.240 kr per vecka för boende och mat. Det blir sammanlagt 3.720 för tre veckor.

Den totala kostnaden för material, boende och mat vid tre tillfällen är 5.720 kr på vårterminen. Summa delas på fyra fakturatillfällen.

Läs mer om internatet