Naturens medicin – grundkurs

Friskvårdskurs med inriktning på alternativa metoder och synsätt

Vem vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundlig introduktion till naturmedicin.

Kursen är bl. a. lämplig för dig som redan arbetar med eller i framtiden vill arbeta med naturmedicin och vill ha en bred bas.

Kursen kan vara ett komplement till den utbildning du redan har. Den kan vara ett första steg i att utbilda dig för att arbeta med hälsofrågor. Inga särskilda förkunskaper krävs, men ett deltagande i kursen förutsätter ett brinnande intresse för naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder. Vi arbetar såväl teoretisk som praktisk.

Kursen är helt och hållet skolförlagd och på heltid. Lektionerna börjar vanligen 9.00 och slutar antingen 14.30 eller 16.15.

Mål
Målet med kursen är att du ska få en djupgående introduktion till olika kulturers naturmedicinska traditioner. Vi vill att du ska se att olika kulturers synsätt kompletterar varandra. Vi vill lägga en grund för respekten av mångfalden inom det naturmedicinska och folkmedicinska tänkandet. Kursen är inte diplomerande inom något område, men ett mål är att du efter avslutad kurs ska kunna föra samtal med människor, där du på naturmedicinsk grund bidrar med förståelse av samband mellan kropp, psyke och hälsa. Du ska även i friskvårdande syfte kunna ge enklare, individuellt anpassade behandlingar.

Friskvård och naturmedicin
Under kursen studerar vi friskvård ur ett flertal synvinklar. Vi studerar i första hand västerländsk naturmedicin, kinesisk medicin och ayurveda. Du får praktisk erfarenhet av att arbeta med örter, hudvårdsprodukter och massage.

Kraft och inspiration
Biskops-Arnö har ett underbart natur- och kulturlandskap. Vi kommer regelbundet att vistas utomhus för att ta tillvara vad naturens rikedom har att erbjuda och lära av dess skiftningar. Det hjälper oss att skärpa våra sinnen och att använda naturen som spegel. Vi kommer att dansa och röra på hela kroppen.

Läs mer om kursen under > Kursmoment – Naturens medicin.

Kursansvarig: Jan Hallqvist

IMG_8607_web

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
28 april 2024

Kurstid (1 – 3 terminer)
ht 24: 26 aug – 20 dec

Antal deltagare
16

Ansökan
Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Inga särskilda förkunskaper krävs. Betyg krävs ej. Läs gärna först det som står på sidan Kursmoment ».

Antagningsrutiner
Det lärarlag som till vardags arbetar med Naturens medicin, gör antagningen. Vi läser främst ditt personliga brev och försöker bedöma ditt intresse för naturmedicin och ditt engagemang för studier. Vid behov kollar vi dina referenser. En öppen och intresserad grupp med förmåga till samarbete och ansvarstagande är vårt främsta mål med antagningsarbetet. Följande är en sammanfattning av våra antagningskriterier:

• Att du helst har fyllt 18 år.

• Att du är drogfri.

• Att din ansökan har inkommit i tid.

• Att vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen.

• Att vi bedömer att du har behov av kursen och att du har tid att prioritera studierna under denna tid.

• För oss är det angeläget att deltagarna tar studierna på allvar och förstår vikten av tydlig kommunikation.

• Det är också avgörande att alla är med och ger ett fokus till klassens gemensamma åtaganden, såsom städning, deltagande i ansvarsgrupper och fattande av gemensamma beslut.

• Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier i detta ämne. Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Detta innebär att vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks medicintraditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.

• Vi tar i viss mån även hänsyn till om du har sökt flera gånger tidigare.

• Om du har gått terminer på kursen tidigare och nu vill komma tillbaka, så ökar detta dina chanser att bli antagen.

• Om du redan går på Naturens medicin och ansöker till påbyggnadskursen, projektkursen eller handledarutbildningen så beaktas din närvaro under grundkursen, liksom hur kommunikationen har fungerat kring frånvaro och studieuppgifter. Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift* för kurslitteratur, kursmaterial, olycksfallsförsäkring på 3.225 kr/termin.

*Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden. Kostnader för studieresor kan tillkomma (se Kursmoment »).

Läs mer om internatet och övriga kostnader för boende och mat »

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »