Biskops Arnö Dramatik – projektår (distans)

Biskops Arnö Dramatik – projektår
(distans – egy)

Projektåret för scen, film, radio och tv är en eftergymnasial yrkesutbildning som vill fördjupa och ge verktyg åt det egna skrivandet För att gå utbildningen behöver man ha gått treårigt gymnasium.

Kursen är en distansutbildning med en träff per månad på Biskops Arnö. Träffarna på Biskops Arnö varar fyra dagar med workshops och seminarier kopplat till olika teman. Utöver det kommer deltagarna att erbjudas individuell handledning kopplat till deras projekt. Kostnad för boende och mat tillkommer för träffarna.

Projektåret vänder sig till dig som tidigare gått t ex grundkursen Att skriva dramatik, grund- eller projektkursen på Biskops Arnös Författarskola eller har motsvarande bakgrund. Du vill arbeta mer självständigt med ett större dramatikprojekt för scen, TV, film eller radio. Målet är att färdigställa en väl genomarbetad manusversion, redo att sändas vidare till producent.

Utöver tid för det egna skrivandet är kursen uppbyggd runt tre moment: handledning, undervisning och textsamtal. De studerande tilldelas en personlig handledare som följer arbetet under hela läsåret. Under lektioner sker analys, diskussion och föreläsningar kring manus och skrivarbete.

I mindre manusgrupper läser eleverna varandras texter..

Kursansvarig
Christian Augrell

Presentationer
Christian Augrell född 1976 i Malmö. Har gått dramatikerutbildningen på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och på Dramatiska Institutets kandidatutbildning i dramatik/ dramaturgi. Vidare har han en konstnärlig magisterexamen på Stockholms Dramatiska Högskola. 2009 startade han Teater Satelliten i Sollentuna/ Stockholm med inriktning sig på nyskriven dramatik för unga personer. Hans pjäser har spelats på teatrar runt om i Sverige och utomlands. På senare år har han även skrivit filmmanus, för TV och har erfarenhet som regissör och teaterlärare.

Kirsi Vikman (född i Helsingfors 1966) är manusförfattare och har skrivit flera film- och TV-produktioner i olika genrer. Hon bor i Stockholm men är verksam både i Sverige och Finland. Kirsi har tidigare bl. a. skrivit manuset till den flerfaldigt belönade finsk/svenska långfilmen Den Bästa av Mödrar i regi av Klaus Härö . Det samarbetet har fortsatt med ”My Sailor, My Love” som hade premiär på Torontos filmfestival hösten 2022.

Vid sidan av skrivandet har hon arbetat på olika manusutbildningar i samt arbetat som dramaturg. På YLE Drama drev hon under ett år ett växthus för nya talanger samt arbetade som lektör. Kirsi är också utbildad psykodramatiker, en metod hon använder som grund för workshops i karaktärsutveckling.

Oda Fiskum född 1985, är dramatiker och librettist från Trondheim i Norge. Hon är utbildad sinolog från London och dramaturg från Peking, och har bott och jobbat i Kina i sex år. I 2009 var hon med och grundade “Elephant in the Room”, den första professionella kinesisk-europeiska frigruppen på fastlandskina, och har samarbetat med olika kinesiska regissörer och teatrar. I 2012 blev Wang Chongs produktion av hennes pjäs “Ibsen in One Take” kårad till “Top ten stage performances in China” av Literary Life Weekly. 2013 flyttade Oda hem till Norden och var husdramatiker vid Dramatikkens Hus i Oslo 2014/2015. Oda skriver för ett brett spektrum av sceniska uttryck och har levererat beställningsverk för bland andra Zero Visibility Corp, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Haalogaland Teater och Norsk Litteraturfestival. Oda är fast librettist för den nordiska gruppen Operakollektivet.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2023

Sista ansökningsdag
2 maj 2023

Kurstid
Ht 23: 16 aug – 12 dec (start onsdag)
Vt 23: 8 jan – 24 maj

Antal deltagare
12

Ansökan
För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Du kan söka som t ex tidigare har genomgått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik.

Ansökan skall innehålla manus (5-10 sidor), en presentation av det projekt du avser att arbeta med under läsåret – en s k projektbeskrivning, och ett brev där du motiverar varför du vill gå kursen. Bifoga till ansökan ditt senaste gymnasiebetyg.

Beslut om antagning sker av kursansvarig i samråd med de kursansvariga på grundkursen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.850 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med 9 träffar på Biskops Arnö under året. Varje träff varar 3 – 4 dagar.

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring, teater- och filmbesök på 1.850 kr/termin.

Läs mer om övriga kostnader för boende och mat vid träffarna »

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »