Att skriva skönlitteratur – fördjupningskurs (distans)

Biskops Arnös författarskola

Att skriva skönlitteratur – fördjupningskurs
(distans – eg)

Fördjupningskursen vänder sig till dig som t ex har gått grundkursen och/eller har påbörjat en praktik som skönlitterär författare eller som är på väg att göra det. Sökande från hela Norden välkomnas. Du kan skriva på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska. Kursen ges på distans med träffar på skolan cirka en gång i månaden.

För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning (egy), krävs treårigt gymnasium. Du kan söka om du t ex tidigare gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller motsvarande kurser på annat håll.

Du som söker vill dels arbeta med ett eget skönlitterärt manus, dels vidareutveckla dina kunskaper om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställningar. Du är seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlagsverksamhet, samt som utövande författare.

De studerande tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal i mindre grupper. Vi för också diskussioner om olika litterärt anknutna kringverksamheter, som översättning, kritik mm. Utbildningen bygger på aktivt deltagande samt självständigt skrivande och läsande. ​​Fördjupningskursen bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och skrivsätt lyfts fram och där gruppens gemensamma kunskap är central. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursmoment
Enskild handledning
Textsamtal i halvklass
Lektioner och eget arbete
Uppläsningar och evenemang
Projektarbete

Terminsdisposition
Kursen är en heltidsutbildning med självständigt läs- och skrivarbete på distans samt fysiska träffar på Biskops Arnö några gånger varje termin. Studiebesök i Stockholm eller Uppsala kan förekomma. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av enskild handledning, uppläsningar och evenemang. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön.

Kursansvarig
Lizette Romero

Lärare
Martin Högström
Kajsa Sundin
Kristoffer Appelvik Lax
Jennifer Hayashida
Sara Gordan (tjl)

Besök gärna mörkrummet – en digital tidskrift knuten till Biskops Arnös författarskola som grundats på initiativ av kursen Att skriva essä och kritik. Redaktörskapet lämnas vidare mellan årskullarna.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
15 april 2024

Kurstid
Ht 24: 19 aug – 13 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Antal deltagare
12

Ansökan
För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs godkända slutbetyg på gymnasienivå. Du kan söka om du t ex tidigare har gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller motsvarande grundläggande författarutbildning.

Ansökan skall innehålla manus (5-10 sidor), en projektbeskrivning och ett brev där du motiverar varför du vill gå kursen. I det personliga brevet berättar du om hur och varför läsande och skrivande är angeläget i ditt liv, vilka texter som är betydelsefulla för ditt skrivande och varför den här utbildningen kan gynna din skrivande praktik. Kom ihåg att också beskriva om du planerar att sysselsätta dig med något annat utöver kursen (exempelvis andra studier eller jobb), och i så fall i vilken utsträckning. Bifoga även senaste gymnasiebetyg.

Din ansökan läses av fyra lärare på skolan som gör en subjektiv konstnärlig bedömning av den. Varje lärare gör listor av vilka sökanden hen vill ta in och sedan diskuteras dessa listor av de fyra lärarna tills man gemensamt kommit fram till ett beslut. Det vi söker efter är texter som engagerar oss och som vi tror kan utvecklas på skolan. Vi har tyvärr inga möjligheter att ge feedback på avslagen ansökan.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via e-post i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

 

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring, teater- och biobesök på 500 kr per termin.

Läs mer om övriga kostnader för boende och mat vid träffarna »

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »