Att skriva skönlitteratur – fördjupningskurs (distans)

Biskops Arnös författarskola

Att skriva skönlitteratur – fördjupningskurs
(distans – egy)

Fördjupningsåret vänder sig till dig som t ex har gått grundkursen och har debuterat eller är på väg att debutera som skönlitterär författare eller skribent. Kursen går på distans.

För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning (egy), krävs treårigt gymnasium. Du kan söka om du t ex tidigare gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik.

Du som söker vill dels arbeta med ett eget skönlitterärt manus, dels vidareutveckla dina kunskaper om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställningar. Du är seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlagsverksamhet, samt som utövande författare.

De studerande tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal.

Vi för också diskussioner om olika litterärt anknutna kringverksamheter, som översättning, kritik mm. Utbildningen bygger på aktivt deltagande samt självständigt skrivande och läsande.

Kursmoment
Enskild handledning
Textsamtal i helklass
Lektioner och eget arbete
Uppläsningar och evenemang
Projektarbete

Terminsdisposition

Undervisningen bedrivs i perioder på fyra dagar i månaden förlagda till Biskops-Arnö. Studiebesök i Stockholm eller Uppsala kan förekomma. Under perioderna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av enskild handledning, uppläsningar och evenemang.

Kursansvarig
Sara Gordan

Lärare
Kajsa Sundin
Burcu Sahin
Martin Högström
Sara Gordan
Ida Linde
Athena Farrokhzad

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Kurstid och ansökan

Sista ansökningsdag
6 april 2021

Kurstid
Ht 2021: 23 aug – 17 dec
Vt 2022: 10 jan – 27 maj

Antal deltagare
12

Ansökan
För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Du kan söka om du t ex tidigare har gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik.

Ansökan skall innehålla manus (5-10 sidor), en projektbeskrivning och ett brev där du motiverar varför du vill gå kursen. Bifoga även senaste gymnasiebetyg.

Ansökan till projektkursen läses av kursansvariga och lärare. Sedan har vi ett antagningsmöte. Du är också välkommen att söka även om du inte har gått grundkursen. Det vi utgår ifrån när vi antar är om projektet, som man söker med, har kommit så pass långt att det är realistiskt att bli färdigt under projektåret.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs med träffar under året på Biskops Arnö.

Undervisningen är avgiftsfri.

Vid träffarna erbjuds du helinackordering (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna kan du köpa lunch, fika och middag i matsalen.

Du betalar en materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, försäkring, teater- och biobesök på 500 kr per termin.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.