Att skriva skönlitteratur – fördjupningskurs (distans)

Biskops Arnös författarskola

Att skriva skönlitteratur – fördjupningskurs
(distans – egy)

Fördjupningsåret vänder sig till dig som t ex har gått grundkursen och har debuterat eller är på väg att debutera som skönlitterär författare eller skribent. Kursen går på distans.

För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning (egy), krävs treårigt gymnasium. Du kan söka om du t ex tidigare gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik.

Du som söker vill dels arbeta med ett eget skönlitterärt manus, dels vidareutveckla dina kunskaper om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställningar. Du är seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlagsverksamhet, samt som utövande författare.

De studerande tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal.

Vi för också diskussioner om olika litterärt anknutna kringverksamheter, som översättning, kritik mm. Utbildningen bygger på aktivt deltagande samt självständigt skrivande och läsande.

Kursmoment
Enskild handledning
Textsamtal i helklass
Lektioner och eget arbete
Uppläsningar och evenemang
Projektarbete

Terminsdisposition

Undervisningen bedrivs i perioder på fyra dagar i månaden förlagda till Biskops-Arnö. Studiebesök i Stockholm eller Uppsala kan förekomma. Under perioderna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av enskild handledning, uppläsningar och evenemang.

Kursansvarig
Kristoffer Appelvik Lax

Lärare
Martin Högström
Sara Gordan
Lizette Romero
Kajsa Sundin
Jennifer Hayashida

Besök gärna mörkrummet – en digital tidskrift knuten till Biskops Arnös författarskola som grundats på initiativ av kursen Att skriva essä och kritik. Redaktörskapet lämnas vidare mellan årskullarna.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2022

Sista ansökningsdag
11 april 2022

Kurstid
Ht 22: 15 aug – 9 dec
Vt 23: 9 jan – 26 maj

Antal deltagare
12

Ansökan
För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Du kan söka om du t ex tidigare har gått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik.

Ansökan skall innehålla manus (5-10 sidor), en projektbeskrivning och ett brev där du motiverar varför du vill gå kursen. Bifoga även senaste gymnasiebetyg.

Ansökan till projektkursen läses av kursansvariga och lärare. Sedan har vi ett antagningsmöte. Du är också välkommen att söka även om du inte har gått grundkursen. Det vi utgår ifrån när vi antar är om projektet, som man söker med, har kommit så pass långt att det är realistiskt att bli färdigt under projektåret.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring, teater- och biobesök på 500 kr per termin.

Vid alla träffar är du i förväg inbokad på helpension i dubbelrum (boende och mat) på Biskops Arnö som kostar 310 kr/dygn. Denna avgift är odelbar och vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan.

Om du inte har möjlighet att bo på Biskops Arnö under träffarna måste du avboka ditt boende senast 2 veckor innan träffen för att inte blir fakturerad.
Alla kostnader faktureras i efterhand.

Om du väljer att inte bo på skolan kan du köpa lunch, fika och middag och betala direkt vid kassan i matsalen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »