Att översätta (distans)

Biskops Arnös författarskola

Att översätta
(distans – eg)

Att översätta är en distanskurs inom Författarskolan på Biskops Arnö. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en flerspråkig bakgrund och har vuxit upp mellan eller tvärsöver språk, och som nu vill utforska en översättande praktik inom ramen för en författarskola. Sökande behöver inte tala alla sina språk flytande, men förväntas ha ett utforskande och kritiskt engagerat intresse för översättning som praktik och en förståelse för kursen som ett tillfälle att närma sig översättning som en öppen fråga. Därutöver välkomnar vi även ansökningar från dig som kanske inte växte upp flerspråkig men som via kursen avser att öppna upp för en praktik som översättare.

Kursen har som målsättning att bidra till ett fördjupat samtal om översättningens villkor och förfarande, och därmed även skapa en ny plats för översättning med riktning mot en litterär och konstnärlig offentlighet. På kursen Att översätta läser och diskuterar vi översättning som litterär praktik, konstnärlig metod och/eller redaktionellt eller ideologiskt spänningsfält. Via såväl egna projekt som samtal i rummet ställer vi grundläggande frågor om översättningens former och syften i centrum. I gruppen avser vi att förhålla oss experimentellt och kritiskt till konventioner inom fältet och syna översättning i relation till en bredare samhällsdiskussion.

Genomgående frågor kretsar bl.a. kring översättningens estetiska, ideologiska och etiska implikationer, översättning som ett sätt att bli till, flerspråkighet som resurs snarare än brist, och språk som arv och arkiv över erfarenhet.

Kursupplägget består av läsande och samtal som kretsar kring såväl teoretiska som litterära och konstnärliga texter där översättning aktualiseras, litterära och konstnärliga fallstudier i översättande metoder samt aktivt arbete med egna projekt som bearbetas i kontinuerliga gruppsamtal och individuella möten. Kurslitteraturen består i huvudsak av texter på svenska och engelska.

Att översätta bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och praktiker lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fysiska träffar på Biskops Arnö, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön, se mer information under rubriken ekonomi.

Kursen innehåller gemensamma seminarier, praktiska uppgifter, samt text- och översättarsamtal. Under varje termin förväntas du arbeta med ett självständigt projekt med tydlig teoretisk och metodologisk förankring i kurslitteratur och gemensamma samtal.

Kursansvarig
Jennifer Hayashida

Jennifer Hayashida, född 1973 i Oakland, USA, är översättare, poet och konstnär. B.A. i American Studies från UC Berkeley och en tvärkonstnärlig M.F.A från Bard College. Parallellt med hennes omfattande praktik som översättare har hon undervisat i Asian American Studies och Creative Writing i USA och är numera doktorand i konstnärlig gestaltning på HDK-Valand, där hon bedriver det konstnärliga forskningsprojketet Feeling Translation, med fokus på översättning, rasifiering och dekolonialitet. Hon översätter i huvudsak samtida svensk och amerikansk lyrik, bl.a. Athena Farrokhzad, Iman Mohammed, Don Mee Choi och Ida Börjel.

Lärare
Burcu Sahin
Martin Högström
Sara Gordan
Lizette Romero
Kajsa Sundin
Kristoffer Appelvik Lax

Alla lärare och gästföreläsare är översättare, författare, redaktörer och konstnärer verksamma i Skandinavien och internationellt.

Besök gärna mörkrummet – en digital tidskrift knuten till Biskops Arnös författarskola som grundats på initiativ av kursen Att skriva essä och kritik. Redaktörskapet lämnas vidare mellan årskullarna.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
15 april 2024

Kurstid
Ht 24: 19 aug – 13 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Antal deltagare
12

Ansökan
För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om din relation till översättning och vad översättning innebär för dig, samt varför du söker kursen.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

 

Ekonomi

Kursen är en distanskurs som under läsåret har ett antal fysiska träffar på Biskops Arnö (7-10 st).

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, kopiering, olycksfallsförsäkring och studiebesök på 500 kr per termin.

Läs mer om övriga kostnader för boende och mat vid träffarna »

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »