Att skriva skönlitteratur – grundkurs

Biskops Arnös författarskola

Att skriva skönlitteratur – grundkurs

Att skriva skönlitteratur – grundkurs är en kurs för dig som vill engagera och fördjupa dig i ditt eget och andras skrivande och under två terminer arbeta målmedvetet med författande och läsande.

Kursens mål är att fördjupa det egna skrivandet genom att läsa och diskutera både sin egen och andras texter, vilket främst sker genom textsamtal. Lärarna är alla verksamma författare och fungerar som handledare. För att få och förmedla erfarenheter och teorier kring skrivandets konst arbetar vi med seminarier och litteraturstudier utifrån aktuella böcker och teman.

Sökande från hela Norden välkomnas. Du kan skriva på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska. Grundkursen vänder sig till dig som vill satsa seriöst på ditt skrivande. Utbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om litteraturen samt möjlighet att utveckla det egna skrivandet.

Grundkursen bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och skrivsätt lyfts fram och där gruppens gemensamma kunskap är central. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Genom litteraturstudier och teoretisk diskussion samt omsorgsfulla och detaljerade textsamtal skapar skrivarkursen en utbildning där det konstnärliga skrivandet står i fokus. Lärarna på kursen är alla verksamma författare och översättare.

Kursmoment
Textsamtal, tematiska kurser, självständigt skrivarbete, föreläsningar och uppläsningar.

Terminsdisposition
Undervisningen är huvudsakligen förlagd till Biskops-Arnö. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av uppläsningar och andra evenemang. Vi föredrar att man bor på skolans internat men det går också att pendla från Stockholm, Uppsala och Bålsta.

Kursansvariga
Kajsa Sundin
Kristoffer Appelvik Lax

Lärare
Martin Högström
Lizette Romero
Jennifer Hayashida
Sara Gordan (tjl)

Besök gärna mörkrummet – en digital tidskrift knuten till Biskops Arnös författarskola som grundats på initiativ av kursen Att skriva essä och kritik. Redaktörskapet lämnas vidare mellan årskullarna.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2024

Sista ansökningsdag
15 april 2024

Kurstid
Ht 24: 26 aug – 20 dec
Vt 25: 9 jan – 28 maj

Antal deltagare
16

Ansökan
I din ansökan bifogar du 5-10 sidor egen text (det kan vara prosa, poesi, genreblandningar) och ett personligt brev på 1 sida där du berättar om hur och varför läsande och skrivande är angeläget i ditt liv, vilka texter som är betydelsefulla för ditt skrivande och varför den här utbildningen kan gynna din skrivande praktik. Den här kursen kräver inte gymnasieexamen.

Din ansökan läses av fyra lärare på skolan som gör en subjektiv konstnärlig bedömning av den. Varje lärare gör listor av vilka sökanden hen vill ta in och sedan diskuteras dessa listor av de fyra lärarna tills man gemensamt kommit fram till ett beslut. Det vi söker efter är texter som engagerar oss och som vi tror kan utvecklas på skolan. Vi har tyvärr inga möjligheter att ge feedback på avslagen ansökan.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via e-post i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.600 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, olycksfallsförsäkring på 800 kr/termin.

Läs mer om internatet och övriga kostnader för boende och mat »

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »