Att skriva skönlitteratur – grundkurs

Biskops Arnös författarskola

Att skriva skönlitteratur – grundkurs

Att skriva skönlitteratur är en kurs för dig som vill engagera och fördjupa dig i ditt eget och andras skrivande och under två terminer arbeta målmedvetet med författande och läsande.

Kursens mål är att fördjupa det egna skrivandet genom att läsa och diskutera både sin egen och andras texter, vilket främst sker genom textsamtal. Lärarna är alla verksamma författare och fungerar som handledare. För att få och förmedla erfarenheter och teorier kring skrivandets konst arbetar vi med seminarier och litteraturstudier med aktuella böcker och teman.

Kursen vänder sig till personer som vill satsa seriöst på sitt skrivande. Utbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap om litteraturen samt möjlighet att utveckla det egna skrivandet.

Vi har författarbesök från de nordiska länderna med författare som berättar om sina skrivande erfarenheter. I kursen ingår också studiebesök för att lära sig och diskutera hur institutionerna runt litteraturen är uppbyggda.

Genom litteraturstudier och teoretisk diskussion samt kvalificerade textsamtal skapar skrivarkursen en utbildning där det konstnärliga skrivandet står i fokus. För att få och förmedla erfarenheter och teorier kring skrivandets konst arbetar vi med seminarier och litteraturstudier med aktuella böcker och teman. Hjärtat i utbildningen är textsamtalet där deltagarnas texter fungerar som underlag för diskussioner om läsande och skrivande. Handledarna och lärarna på kursen är alla verksamma författare och översättare.

Kursmoment
Textsamtal, lektioner, eget arbete, gästföreläsare och uppläsningar.

Terminsdisposition
Undervisningen är huvudsakligen förlagd till Biskops-Arnö. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av uppläsningar och andra evenemang. Vi föredrar att man bor på skolans internat men det går också att pendla från Stockholm, Uppsala och Bålsta.

Kursansvarig
Kajsa Sundin

Lärare
Martin Högström
Sara Gordan
Lizette Romero
Kristoffer Appelvik Lax
Jennifer Hayashida

Besök gärna mörkrummet – en digital tidskrift knuten till Biskops Arnös författarskola som grundats på initiativ av kursen Att skriva essä och kritik. Redaktörskapet lämnas vidare mellan årskullarna.

Dela:

Kurstid och ansökan

Ansökan öppnar
10 februari 2022

Sista ansökningsdag
11 april 2022

Kurstid
Ht 22: 22 aug – 16 dec
Vt 23: 9 jan – 26 maj

Antal deltagare
16

Ansökan
I din ansökan bifogar du 5-10 sidor egen text (det kan vara prosa, poesi, genreblandningar) och ett personligt brev på 1 sida där du berättar om din relation till läsande och varför du vill gå kursen. Betyg behövs inte.

Din ansökan läses av fyra lärare på skolan som gör en subjektiv konstnärlig bedömning av den. Varje lärare gör listor av vilka sökanden hen vill ta in och sedan diskuteras dessa listor av de fyra lärarna tills man gemensamt kommit fram till ett beslut. Det vi söker efter är texter som engagerar oss och som vi tror kan utvecklas på skolan. Vi har tyvärr inga möjligheter att ge feedback på avslagen ansökan.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut via epost i början av juni. Du får då besked om du är antagen eller inte, eller om du blivit reserv.

Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1.600 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk materialavgift för kurslitteratur, kursmaterial, data, kopiering, olycksfallsförsäkring på 800 kr/termin.

Kursen är på heltid och och du kan söka studiemedel. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten.
Läs mer på CSN’s hemsida »

Internat
Du som bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan) och för helinackordering. Det betyder att du betalar för rum, frukost, frukt, lunch, fika och kvällsmål. Dessa avgifter är obligatoriska.

Kostnaden för helinackordering är mellan 1.360 kr och 1.470 kr/vecka beroende på rumstyp.

Du skriver kontrakt årsvis och faktureras vid fyra tillfällen per termin.

Vill du stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, det enda du behöver göra är att förboka måltiderna.

Läs mer om internatet »

Externat
Du som inte bor på skolan betalar materialavgiften (se ovan). Du betalar också för frukt och fika som blir en kostnad på 105 kr/vecka.

Dessa avgifter ar obligatoriska och faktureras vid fyra tillfällen per termin.

Du har också möjlighet att äta lunch på skolan (65 kr) och det betalar du direkt vid kassan i matsalen.