Kursmoment – Naturens medicin

Kursen är på en termin med möjlighet till 1 – 2 terminers påbyggnad. Innehållet varierar mellan olika terminer. Vi har tre olika typer av terminer. En med fokus på västerländsk örtmedicin, en med ayurveda och en med kinesisk medicin i centrum.

Naturmedicin
Vi studerar västerländsk örtmedicin, såväl modern som historisk och även folkliga traditioner, kinesisk medicin, öronakupunktur, Qi Gong, koppning och ayurveda. I vårt örtapotek och salvkokeri finns möjlighet att tillverka örtteer, salvor, crèmer, schampo, hårbalsam, deodorant, rökelse, piller, mm.

Dessutom har vi kortare gästföreläsningar inom samiska medicintraditioner.

Naturmedicinens och läkemedlens historia och villkor
Vi arbetar praktiskt med medicintillverkning med utgångspunkt från bl.a. medeltida farmakopeér, örtaböcker och medicinska handböcker.

Vi studerar relationen mellan naturmedicin och etablerad läkekonst i ett globalt och historiskt perspektiv. Vi studerar dagsläget och vilka trender vi kan se i världen i dag.

Folkmedicin i Norden och världen
Det är vår ambition att speciellt bygga upp kunskap kring de folkliga läketraditionerna i alla nordiska länder. Som kursdeltagare uppmuntras du att söka information i litteratur och på hemsidor samt att ta kontakt med människor i hela Norden med kunskaper i ämnet. Vi bekantar oss även med folkmedicin från andra delar av världen.

Massage
Under den västerländska terminen studerar vi klassisk massage på en elementär nivå. Under den ayurvediska teminen studerar vi ayurvedisk massage eller thai-yoga massage. Under den kinesiska terminen har vi undervisning i Qi Gong och Shiatsu.

Tillämpningar (behandlingar/rådgivning)
När du fått lite grunder så kan det vara dags att du skaffar dig en eller några klienter som du försöker hjälpa. Ibland har vi även behandlingsdagar på skolan. Då har du möjlighet att låta kursdeltagare och personal få prova på dina färdigheter, såsom massage, shiatsu, öronakupunktur, koppning och örtmedicin samt naturmedicinsk friskvårdsrådgivning. Det finns även tid för fördjupning inom de åkommor du träffar på hos dina klienter.

Sagor, myter, sägner och legender
Några gånger varje år ägnar vi oss åt folkliga berättartraditioner och diskuterar berättelsernas etnologiska sammanhang och symbolspråk.

Utflykter/studieresor
Ibland gör vi utflykter till fina naturområden, till andra folkhögskolor med trädgårdsinriktning eller för att lära oss t ex korgflätning. Vi är också med på olika marknader. Beroende på kostnaderna kan du behöva lägga till någon summa, för sådana resor vi planerar tillsammans eller för resor som är frivilliga.

Kursinnehållet under den kinesiska och den ayurvediska terminen
Varje vårtermin inleds med att vi tillverkar produkter i tre eller fyra  veckor och därefter åker till Jokkmokks marknad för att sälja dem. När vi återvänder från Jokkmokk så kör vi igång med antingen kinesisk medicin eller ayurvedisk medicin. Detta pågår fram tills att det börjar bli dags att lägga fokus på örtagården och på vilda örter som växer omkring oss.

Kursens huvudsakliga innehåll under kommande terminer:

Höstterminen 2023

Vårterminen 2024

*Sedan många år har vi inlett vårterminen med att förbereda inför Jokkmokks marknad, och därefter åkt dit för att sälja våra produkter. Under några år har marknaden varit inställd pga pandemin. Då har vi istället fördjupat oss mer i västerländsk örtmedicin. Vårterminen 2023 kom vi iväg, och vi hoppas kunna åka 2024. Om du vill följa med så räkna med en ytterligare utgift på minst 3.500:- (beroende på vad vi hittar för övernattning). 

Ordinarie lärare

Janne Hallqvist (kursansvarig)

Janne har arbetat på Biskops-Arnö sedan 1984. Han undervisar i naturmedicin utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Janne har skrivit boken ”Örtapoteket” och en bok om ayurveda. Han arbetar även med konsultationer och håller kurser och föredrag utanför skolan.

Ida Kjellholm

Ida är utbildad örtterapeut och örtpedagog. Hon har även studerat tre år på kursen Naturens medicin på Biskops Arnö. Förutom att hon är lärare på skolan, håller hon även egna kurser, i allt från tillverkning av örtprodukter till ogräsmatlagning. Ida har flerårig erfarenhet av tillverkning av naturliga produkter och örtmedicin. Hon är även intresserad av odling och självhushållning.

Stella Maia Högberg

Stella är utbildad örtterapeut och vår örtagårdsträdgårdsmästare. Stella arbetar huvudsakligen med undervisning kring det praktiska arbetet kring förkultivering, skötsel, skörd, tillvaratagande och användning av örterna som vi har i örtagården på Biskops Arnö, samt med tillverkning av olika örtprodukter såsom teer, oljor, örtsalt, salvor, tinkturer m.m.

Ulrika Svanström

Ulrika är utbildad kemist och örtterapeut. Förutom att hon är lärare på skolan, håller hon även kurser om och med ätliga vilda växter, där man får smaka på och tillaga sånt som vi ofta kallar ogräs, samt låta festmåltider växa fram. Hon håller även örtvandringar i skog och mark med fokus på mat och medicin.

Mikaela Holmborg

Mikaela är utbildad samtalscoach och har även en bred utbildning och mycket kunskap inom meditation, ceremonier, healing, dans och personlig utveckling. Hon är även utbildad keramiker. Mikaela är ansvarig lärare på Naturens medicin – projektkurs och Naturens medicin – handledarutbildning.

Jennifer Askaner

Jennifer är utbildad örtterapeut och arbetar som lärare på Naturens medicin grundkurs och påbyggnad, samt Naturens medicin projekt- och handledarkurs. Jennifer har en examen i socialantropologi och en bakgrund i socialt arbete samt driver eget företag som örtterapeut, genom vilket hon föreläser och håller kurser. Jennifer har ett speciellt intresse för etnobotanik, människors relationer till växter och har skrivit en magisteruppsats i ämnet. Hon vill ta tillvara på samt förmedla och förstärka kunskapen om våra läkeväxter och genom detta sprida kraft och inspiration.

Nour Hanna

Nour har under en längre tid fördjupat sig inom växtmedicin och utforskat hur naturen kan stötta och läka människan. Hon är särskilt intresserad av hur örtmedicin kan stärka bandet mellan människan och jorden och på så sätt skapa mer hållbarhet. Nour arbetar även praktiskt med läkeväxter genom bland annat råvarustudier och produktutveckling.

Anna Sundberg

Anna är utbildad trädgårdsmästare och trädgårdsingenjör. Hon har en lång erfarenhet av arbete i Alnarps rehabiliteringsträdgård med skiftande tematik kring stressrelaterad ohälsa, stroke, nyanlända och demens. Anna har även många års erfarenhet av arbete inom vården.

Gästlärare (preliminär lista)

Johan Ljungsberg

Johan är en av Sveriges främsta auktoriteter inom ayureda, vilket är en traditionell indisk form av friskvård och läkekonst. Han har ca 30 års erfarenhet av konsultation, behandling och undervisning.

Laila Spik

Laila är samisk kulturarbetare. Hon undervisar i samisk medicin.

Lina Jarl

Lina undervisar i Shiatsu, Qi Gong och grunder inom kinesisk medicin

Jenny Koos

Jenny undervisar om sexualhälsa, kroppskännedom och holistisk fertilitet.

Jenny Åström

Jenny är massageterapeut. Hon undervisar i klassisk massage och myofascial release.

Charlotte Manliusdotter och Sara Bonadea George

Charlotte och Sara står för mycket av kursens folkloristiska innehåll. Charlotte leder dessutom botaniska trädpromenader.

Grundkurser, påbyggnadskurser, projektkurser och handledarkurser

Naturens medicin består i huvudsak av tre enterminskurser. Första terminen heter Naturens medicin – grund. De två påföljande terminerna heter Naturens medicin – påbyggnad, om du inte väljer att övergå till projektkursen eller handledarutbildningen.

Efter att du har gått den första terminskursen finns möjlighet att under en till två terminer göra ett eget studieprojekt. Kursen heter då Naturens medicin – projekt eller Naturens medicin – Handledarutbildning.

Du har möjlighet att i viss utsträckning följa undervisning på grund- och påbyggnadskursen, när du går projektkurs eller handledarutbildningen, men dessa kurser har egna lektioner som alltid måste prioriteras.

Varje termin börjar en ny grupp kursdeltagare. Påbyggare och grundkursare har de flesta lektionerna gemensamma, eftersom innehållet varierar mycket under terminerna.

Naturens medicin – handledarutbildning är eftergymnasial. Den är lämplig att gå efter ett par terminer på Naturens medicin, men detta är inget absolut krav. I enstaka fall tar vi in sökande som vill börja direkt med handledarutbildningen. Även till projektkursen kan man söka utan att ha gått grund- eller påbyggnadskurs. En förutsättning är att du har utbildning eller erfarenhet inom området från annat håll.

På Naturens medicin hjälps vi åt att hålla ordning i vårt klassrum, salvkokeri-kök och behandlingsrum. Klassen är indelad i ansvarsgrupper. I salvkokeriet tillverkar vi det mesta av det vi säljer, såsom salvor, schampo, cerat mm, som vi säljer på skolan och på olika marknader.

Vi brukar ha en ekonomigrupp på ca sex personer. Två håller ordning på vårt förråd av råvaror, och ser till att viktiga ingredienser inte tar slut. Två har hand om försäljningen, förbereder inför marknader och sköter om vårt försäljningsbord på skolan (som är ett dygnet-runt-öppet självbetjäningsapotek. Två har hand om kassaboken och pengarna.

Varannan vecka har vi veckoutvärdering. Då blickar vill tillbaks på den senaste veckan, och planerar framtida aktiviteter.

Den teoretiska undervisningen lägger grunden för att hålla en bra kvalitet på de produkter vi tillverkar och de behandlingar vi ger. Allt utgör en helhet, och kursen har inte karaktären av ett smörgåsbord.

Kursen och studierna handlar mycket om ett team-work. För att allt detta praktiska och teoretiska ska fungera, krävs ett stort mått av engagemang, självdisciplin, kommunikation och närvaro.

För att få godkänt på kursen krävs minst 80% närvaro på lektionerna.

Viktig att veta om kursen Naturens medicin

Om du har sökt till kursen eller står i begrepp att söka den, får du gärna kommentera det som står här nedan. Du kan göra det i ditt personliga brev eller sända ett mail till naturensmedicin@biskopsarno.se

Örtkunskap är den viktigaste och mest omfattande delen av kursen och förutsätter ett intresse att söka lära känna örterna och deras verkningar i ett läkande syfte.

På kursen finns möjlighet att öva sig att leda olika former av övningar. Man uppmuntras att känna in vad gruppen behöver, att ta egna initiativ och t ex leda ett rörelsepass, när det börja kännas segt.

Då och då har vi danspauser/rörelsepauser för att hålla energin flödande.

Gruppens dynamik blir bra om du tycker om att dela med dig av dig själv och av hur du upplever saker och ting. Det är viktigt att du inser att varje individ påverkar gruppen hen är med i.

Nästan alla som deltar kursen Naturens medicin upplever påtagligt att de utvecklas som människor. Det är viktigt att du tar ansvar för din egen utveckling. Du behöver kunna sätta gränser för hur långt du vill gå om vi gör någon övning eller ceremoni. Du behöver ha studiedisciplin/självdisciplin för att kursen ska fungera för dig.