Dramatikutbildningen kvar – i ny skepnad

”Biskops Arnö skrotar dramatikutbildningen” har rubriceringen varit i flera medier.

Riktigt så illa är det inte. Styrelsens beslut blev att lägga ner dramatikutbildningen i dess nuvarande form, vilket innebär att vi lämnar våra hyrda lokaler i Stockholm och börjar om på nytt, på Biskops Arnö.

Under läsåret 2017/2018 kommer vi att genomföra ett projektår under förutsättning att vi får tillräckligt med sökanden till utbildningen. Projektåret kommer att genomföras som en distansutbildning, med en träff/månad på Biskops Arnö. Träffarna på Biskops Arnö kommer vara 4 dagar/träff och innehålla workshops och seminarier kopplat till olika teman.

Utöver det kommer deltagarna att erbjudas individuell handledning kopplat till deras projekt. Genom projektåret ges också de deltagare som i år går grundåret möjlighet att söka och få möjlighet att fullfölja det utbildningen på det sätt som de planerat.

DN: Biskops Arnö ändrar sig – dramautbildningen blir kvar
Sveriges Radio, Kulturnytt i P1
: Dramautbildningen på Biskops Arnö blir kvar

Sveriges Radio P4 Uppland
: Dramautbildningen blir kvar:

Information om utbildningen med länk till ansökan:

https://biskopsarno.se/att-skriva-dramatik-projektkurs/

Under det kommande året kommer vi att utreda förutsättningarna för att fortsätta med dramatikerutbildningen på Biskops Arnö.

Dela:

Fler artiklar:

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs. Biskops Arnö Nordens folkhögskola startade 1958 med cirka 30 deltagare. Idag bedriver vi Folkhögskola, Yrkeshögskola och SFI, och