Lead-In, mentorskapsprogram, ett lyckat projekt

Under två år (2011-2013) har Biskops Arnö deltagit i ett EU-finansierat mentorskapsprojekt kallat Lead-in. Tillsammans med vuxenutbildare från Lettland, Litauen, Bulgarien och Spanien har en elektronisk plattform utarbetats som kan användas för mentorskapsprocesser.

Projektets syfte har varit att öka kvaliteten på undervisningen och därmed öka rekryteringen, särskilt av män. En majoritet av de studerande både i Sverige och de andra deltagarländerna är kvinnor. Erfarna lärare från Biskops Arnö har varit mentorer för mindre erfarna lärare, som känt behov av att utveckla sina undervisningsmetoder och innehåll. De erfarenheter som mentorer och adepter gjort har sammanställts och resulterat i en välutvecklad plattform som kan användas i framtida mentorskapsprocesser. Läs mer på www.leadinmentoring.eu.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler artiklar:

Nytt skrivarstipendium för lärare från SFV

Pressmeddelande Svenska folkskolans vänner i Finland (SFV) har glädjen att meddela: I år, 2021 delar SFV för första gången ut Skrivarstipendium för lärare. Stipendiet ges årligen till