Lead-In, mentorskapsprogram, ett lyckat projekt

Under två år (2011-2013) har Biskops Arnö deltagit i ett EU-finansierat mentorskapsprojekt kallat Lead-in. Tillsammans med vuxenutbildare från Lettland, Litauen, Bulgarien och Spanien har en elektronisk plattform utarbetats som kan användas för mentorskapsprocesser.

Projektets syfte har varit att öka kvaliteten på undervisningen och därmed öka rekryteringen, särskilt av män. En majoritet av de studerande både i Sverige och de andra deltagarländerna är kvinnor. Erfarna lärare från Biskops Arnö har varit mentorer för mindre erfarna lärare, som känt behov av att utveckla sina undervisningsmetoder och innehåll. De erfarenheter som mentorer och adepter gjort har sammanställts och resulterat i en välutvecklad plattform som kan användas i framtida mentorskapsprocesser. Läs mer på www.leadinmentoring.eu.

Dela:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fler artiklar:

Ny kurs startar i höst – Vårdbiträdesutbildning

Vårdbiträdesutbildningen är en allmän kurs på folkhögskola. Det är en yrkesinriktad utbildning på grundläggande gymnasial nivå för dig som är arbetssökande eller relativt nyligen anlänt