Lead-In, mentorskapsprogram, ett lyckat projekt

Under två år (2011-2013) har Biskops Arnö deltagit i ett EU-finansierat mentorskapsprojekt kallat Lead-in. Tillsammans med vuxenutbildare från Lettland, Litauen, Bulgarien och Spanien har en elektronisk plattform utarbetats som kan användas för mentorskapsprocesser.

Projektets syfte har varit att öka kvaliteten på undervisningen och därmed öka rekryteringen, särskilt av män. En majoritet av de studerande både i Sverige och de andra deltagarländerna är kvinnor. Erfarna lärare från Biskops Arnö har varit mentorer för mindre erfarna lärare, som känt behov av att utveckla sina undervisningsmetoder och innehåll. De erfarenheter som mentorer och adepter gjort har sammanställts och resulterat i en välutvecklad plattform som kan användas i framtida mentorskapsprocesser. Läs mer på www.leadinmentoring.eu.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler artiklar:

Nordens dag på Biskops Arnö

Den 23 mars är det flaggdag för norden och det nordiska samarbetet. Under det senaste året har det nordiska samarbetet satts på prov och helt