Terminstider

Långa kurser 2021 – 2022

Folkhögskolan
Höstterminen: 23 aug – 17 dec 2021
Vårterminen: 10 jan – 27 maj 2022

Nordens Fotoskola (YH)
Höstterminen: 11 aug – 21 dec 2021
Vårterminen: 3 jan – 27 maj 2022

Dela: