Terminstider 2021-22 Folkhögskolan Höstterminen: 23 aug – 17 dec 2021 Vårterminen: 10 jan – 27 maj 2022 Nordens Fotoskola (YH) Höstterminen: 11 aug – 21 dec 2021 Vårterminen: 3 jan – 27 maj 2022