Upprop för den fria bildningen!

Vikarie i svenska/engelska – Allmän kurs

Vi söker vikarierande lärare i svenska och engelska till vår Allmänna kurs
under perioden 231115–240531. 

Arbetsuppgifterna består både av klass- och gruppundervisning på vår stationära allmänna kurs, och undervisning på vår allmänna kurs på distans. Undervisningen på den stationära kursen på Biskops Arnö är förlagd till 3 dagar per vecka, och undervisningen på distanskursen till 2 dagar per vecka. Undervisningen sker årskullsintegrerat, dvs deltagarna läser på olika nivåer, svenska 1, 2 och 3 och engelska 5, 6 och 7.

Allmän kurs på folkhögskola ger deltagarna möjlighet att läsa in gymnasiebehörighet för att antingen gå vidare till arbete, yrkeshögskola eller högskola/universitet. Pedagogiken på folkhögskolan utgår från ett holistiskt perspektiv där både individens utveckling på det personliga och sociala planet, och kunskapsutveckling, sätts i fokus.  

Tjänsten är på 100%, vikariat.  Lön enligt överenskommelse, ange löneanspråk i ansökan. 

Har du frågor om tjänsten och vad det innebär att undervisa på en folkhögskola är du välkommen att höra av dig till rektor Mats Lundborg, 076- 2130 550 eller lärare Anna Wiklund. Då når båda kontakterna via mail:
mats.lundborg@biskopsarno.se 
anna.wiklund@biskopsarno.se

Ansökan senast 30 september till
Stiftelsen Nordens Biskops Arnö 
Biskopsarnövägen 30 
746 93 Bålsta 

Eller till 
info@biskopsarno.se 

Om Biskops Arnö

Biskops Arnö har en bred verksamhet, men med båda fötterna i folkbildningen. Vi bedriver folkhögskola, yrkeshögskola, seminarie- och konferensverksamhet, Bed & Breakfast och ett vandrarhem på sommaren. På sommaren har vi egen kortkurs- och seminarieverksamhet, och vi hyr också ut till fest och bröllop. 

Biskops Arnö har en unik historia som omfattar både byggnader och miljö, de äldsta delarna är från 1300-talet och den senaste tillbyggnaden är från mitten av 00-talet. Delar av byggnaderna tillhör Statens Fastighetsverk, och resten ägs av Stiftelsen Nordens Biskops Arnö. Stora delar av ön är ett Natura 2000-område och de historiska byggnaderna och parkområdet är skyddat enligt förordningen om statliga byggnadsminnen. 

Vi har ett KRAV-märkt kök och vi arbetar aktivt med vårt miljöansvar. 

Dela:

Fler artiklar: