Upprop för den fria bildningen!

Folkhögskolan är oerhört viktig för många!

Folkhögskolan är oerhört viktig för många!

Jag har i tidigare nyhetsbrev skrivit om läget för folkhögskolorna. Det har gått lite tid sedan vi fick besked om minskade statsbidrag för 2023 och skrivningarna i Tidöavtalet gällande folkbildningen. Vi är många som känner oro inför framtiden även om det varit ganska tyst från den nya regeringen. Så vad vet vi?

Vi har en stagnerande statsbidragsutveckling i kronor räknat, vilket innebär med dagens inflation att vi de facto har fått ett sänkt bidrag med ca 10%. Det är framför allt livsmedelspriserna och elpriserna som driver på kostnadsutvecklingen och sätter oss under hård press. Till det kommer en avtalsrörelse som kommer att anstränga ekonomin ytterligare. Nej, vi är inte ensamma om detta, men inte desto mindre är det så. I kombination med minskade statsbidrag för 2023 är läget ansträngt.

Vi drivs av en övertygelse att det vi gör är viktigt och betydelsefullt. I en intervju/artikel med författaren Tone Schunnesson i DN 230401 skriver Josefin Olevik:

I skolan hade hon svårt att klara av grundämnena, hon hoppade av gymnasiet två gånger. Var full av energi som inte passade i skolan. Hon har fått sparken från ”typ fyra jobb” för att hon var lat och inte orkade ta sig upp när hon var bakis.

Räddningen under de åren var folkhögskola. Det var där hon läste in gymnasiet och senare gick författarlinjen på Biskops Arnö.

– En gång försökte jag hoppa av också från folkhögskolan där jag läste in gymnasiet. Då ringde läraren och frågade: Var är du? Jag bara: Jag har hoppat av. Då sade han: Du får bara komma in nu. Okej, sade jag och åkte dit. Det kan ju vara så lite som behövs, och den mänskligheten finns det utrymme för på folkhögskola.”

Vi som arbetar inom folkhögskolorna känner igen den utsagan. Det är så många som passerat våra kurser som vittnar om detta.

I konkret verksamhet innebär de minskade statsbidragen att vi från och med hösten 2023 kommer att sätta två av våra kurser på paus, Global Rättvisa och Att översätta. Som en konsekvens av detta minskar vi antalet tjänster med 1,25% heltidstjänster.

Global Rättvisa är en kurs vi bedrivit i olika former sedan 1990-talet. På senare år har kursen genomförts i samarbete med solidaritetsorganisationerna Framtidsjorden och Latinamerikagrupperna. Utlandspraktiken på kursen har kunnat genomföras med så kallade praktikantschabloner från SIDA, där bakgrunden en gång var att bättre förbereda kommande biståndsarbetare för vad det innebär att verka inom biståndsarbetet. Dessa schabloner försvinner nu av olika anledningar och därtill har nämnda organisationer fått neddragningar på 92% i sina informationsbudgetar från staten. Tillsammans gör detta att förutsättningarna för att fortsätta med kursen just nu är oerhört svåra, varför vi väljer att sätta den på paus.

Att översätta är den enda folkhögskolekursen i Sverige som har fokus på översättning. Den är också unik i den bemärkelsen att den inte fokuserar på ett språk, kursen handlar i första hand om att sätta grundläggande frågor om översättningens former och syften i centrum, och vidare att förhålla sig experimentellt och kritiskt till konventioner inom fältet men också att sätta frågor om översättning i relation till en bredare samhällsdiskussion.

Vi skriver att vi sätter dessa kurser på paus därför att vi hoppas och har intentionen att båda kurserna ska kunna sjösättas igen.

Jag inledde med att skriva att vi känner oro, men vi känner också kampvilja. Att stå upp för folkbildningen och för att också fortsättningsvis kunna erbjuda folkhögskolans fantastiska pedagogik till kommande deltagare.

Björn Wiman skriver i DN 230319 ”att folkhögskolorna är något av det svenskaste som finns.”

Ja, och folkhögskolorna är oerhört viktiga för många och sett från många olika perspektiv.

Mats Lundborg
Rektor

Dela:

Fler artiklar:

Vikarie i svenska/engelska – Allmän kurs

Vi söker vikarierande lärare i svenska och engelska till vår Allmänna kurs under perioden 231115–240531.  Arbetsuppgifterna består både av klass- och gruppundervisning på vår stationära