Notiser

Glädjande rekommendation från Nordiska rådet

Det är med stor glädje som styrelsen för Biskops Arnö Nordens Folkhögskola välkomnar att Nordiska rådet med brett parlamentariskt stöd den 15 mars i år har rekommenderat ”Nordisk Ministerråd, at der skabes langt mere samarbejde mellem folkehøjskolerne i Norden.” 

 Vi instämmer i vad Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden skriver i förslaget till det beslut som Nordiska rådets session nu antagit, nämligen: ”Att möjliggöra för fler att studera på en folkhögskola i ett annat nordiskt land bidrar till att öka förståelsen av vår gemensamma historia och kultur, de nordiska språken och våra demokratiska system samt till integration.” 

Det finns i dagens Sverige en överenskommelse som innebär att ett stöd utgår för deltagare som bor i en region i Sverige och bildar sig vid en folkhögskola i en annan region, exempelvis någon från Skåne som deltar i Biskops Arnös kurser i Uppsalaregionen. För deltagare som kommer från Danmark, Finland, Island och Norge utgår däremot inget sådant stöd. 

I Biskops Arnö har vi mycket goda erfarenheter av att deltagare från nordiska olika länder deltar i gemensamma kurser. Det är berikande pedagogiskt. Vår erfarenhet, exempelvis i Författarskolan, är att den ömsesidiga språkförståelsen mellan exempelvis danska och svenska inte är ett problem utan tvärtom en stimulans i dialogerna. 

Vi vill gärna att flera deltagare ska kunna rekryteras från övriga nordiska länder till Biskops Arnö och vi ser gärna en stödordning som gör det möjligt för deltagare bosatta i Sverige att söka sig till folkhögskolor i andra nordiska länder. 

Mot bakgrund av ovanstående är det vår förhoppning att Nordiska rådets rekommendation besvaras positivt genom ett konkret förslag från Nordiska Ministerrådet. Det är viktigt att stödsystemet blir så enkelt som möjligt för anslagsgivare, deltagare/lärare och folkhögskolorna. För att säkerställa detta vill vi se att företrädare för folkhögskolorna, exempelvis via det Nordiska folkhögskolerådet involveras i arbetet med ett konkret förslag. 

Vi ser fram emot att ytterligare steg för ett nordiskt migrationsstöd för deltagare och lärare tas under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2024. 

Styrelsen för Biskops Arnö Nordens Folkhögskola 
2023-03-22

Dela:

Fler artiklar:

Vår allas Janne Hallqvist har lämnat oss

Han vandrade runt med långsamma steg, med slokhatten som skydd för solen, på väg till örtagården eller till stallet där kursen Naturens Medicin har sin lokal. Det såg lugnt, stillsamt och rogivande ut, som hade han all tid i världen.