Notiser

SFVs vistelsestipediater 2023 på Biskops Arnö utsedda!

PRESSMEDDELANDE
SFVs vistelsestipendiater utsedda!

Författarvistelse på Biskops Arnö

Victor von Hellens, författare, Helsingfors
Victor von Hellens har i två uppmärksammade diktsamlingar dryftat samtidsfrågor, existentiella spörsmål och ekokatastrofen. Dystopiska tongångar skildras enkelt och uppriktigt med ett otvunget och illusionsfritt anslag. 

Vistelsestipendiet för författare är en tre veckor lång vistelse på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm. SFV bekostar uppehället samt en tur- och returresa. Stipendiet kan sökas av en finländsk medborgare som skriver skönlitteratur på svenska och har gett ut åtminstone en, men maximalt tre böcker.

Skrivstipendiet Lärare skriver, 
Biskops Arnö, 24–28 juli 2023: 

Clara Lindqvist, biträdande rektor, Grundskolan Norsen, Klasslärare årskurs 1–6, Helsingfors  
Johanna Söderholm, lärare, Vasa 

Gemensam motivering
Clara Lindqvist och Johanna Söderholm är flitiga skrivare, men vill nu utveckla sitt skrivande i frågor som gäller skola och samhälle. Deras infallsvinkel är analytisk och positiv. De representerar båda det skolstadium som tills vidare inte representerats bland de finländska stipendiaterna. 

Stipendiemottagaren får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivkursen Lärare skriver på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola i Sverige. I stipendiet ingår förutom kursen även uppehälle och tur- och returresa. Syftet med stipendiet är att ge lärare verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning. Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola. 

Om SFV
Svenska folkskolans vänner i Finland (SFV) grundades 1882 och är en allmännyttig förening. Idag har SFV och SFV:s understödsförening tillsammans cirka 8000 medlemmar.

SFV syfte är att främja utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Årligen delar SFV ut pris, stipendier och medaljer, samt beviljar bidrag inom de sektorer vi jobbar för: utbildning, kultur och bibliotek och fri bildning.

Dela:

Fler artiklar:

Vår allas Janne Hallqvist har lämnat oss

Han vandrade runt med långsamma steg, med slokhatten som skydd för solen, på väg till örtagården eller till stallet där kursen Naturens Medicin har sin lokal. Det såg lugnt, stillsamt och rogivande ut, som hade han all tid i världen.