Aktuellt

Det Nordiska Debutantseminariet är hotat av nedläggning

Biskops Arnö Norra

Det Nordiska Debutantseminariet är hotat av nedläggning efter att de nordiska Kulturministrarna valt att i den kommande budgeten föreslå att finansieringen av seminariet ska tas bort från och med 2022. Detta är ett hårt slag mot den nordiska litteraturen. Nedanstående skrivelse är undertecknad av samtliga författarförbund i Norden.

 

Ledamöter i den svenska delegationen i Nordiska Rådet
Nordiska Rådets presidium
Nordiska Rådets utskott för kunskap och kultur i Norden

Det Nordiska Debutantseminariet

Den 5 maj nåddes Biskops Arnö av följande besked från Ministerrådets sekretariat i Köpenhamn:

MR-K:s beslut om budget för 2022 innebär att det förväntas att finansieringen av Debutantseminariet på Biskops Arnö kommer att falla bort från och med 2022.

Vi vill med denna skrivelse göra Nordiska Rådets medlemmar uppmärksamma på vad detta beslut, och dessa rader, får för konsekvenser i praktiken, och samtidigt framföra vår förhoppning om att Nordiska Rådet medverkar till att detta förslag från Kulturministrarna inte genomförs när den slutliga budgeten antas.

Det Nordiska Debutantseminariet är en institution i Norden. Betydelsen för den nordiska litteraturen går inte att mäta. Sedan 1964 i obruten följd har nordiska författare träffats i seminarieform på Biskops Arnö för att prata författarskap, diskutera text och litteratur, och skapa ett nordiskt nätverk. Otal är de författare som vittnat om vad detta professionella samtal har betytt för dem, deras författarskap och den nordiska litteraturen. Ett exempel är Monika Fagerholm som i sitt tacktal efter att ha tilldelats Nordiska Rådets litteraturpris 2020 sa:

https://www.youtube.com/watch?v=h4proNC0Cig

Finansieringen av Det Nordiska Debutantseminariet ligger 2021 på 215 000 DKK, av en total kulturbudget på 163 milj DKK. Det är från våra ögon sett en ringa summa för en verksamhet som betytt så mycket, cirka 1100 debuterande nordiska författare har fått en möjlighet att ta del av ett nordiskt nätverk. Vi menar att detta är nordisk verksamhet i praktiken, att skapa möjligheter för människor att träffas.

Det vore en stor förlust för den nordiska litteraturen att äventyra debutantseminariets existens.

 

Kort om
De nordiska författarseminarierna

Upplägg
Författarseminarierna genomförs i samarbete med författarförbunden i de nordiska länderna. Det är genom ett väl etablerat kontaktnät som vi når författarna i Norden.

Alla seminarier har ett huvudtema som är angeläget utifrån samhällsutvecklingen och som genomsyrar sammankomsten. Textsamtalet och uppläsning är central i seminariet.

Författarna erbjuds att komma till Biskops Arnö kostnadsfritt. Det innebär att resa, kost och logi, samt seminariekostnader är täckta av bidrag från Nordiska Ministerrådet.

 

Ett projekt under ständig förnyelse
Det nordiska debutantseminariet är ett ständigt pågående projekt. Temat på och planeringen av seminarierna har hela tiden följt med i utvecklingen av samtiden. Vi är övertygade om att författarna väljer att komma till Biskops Arnö därför att seminarierna ständigt förnyas, är intressanta och angelägna.

 

Betydelsen av de nordiska författarseminarierna.
Under tiden 1960 – 2019 har det genomförts cirka 200 nordiska författarseminarier på Biskops Arnö. Det betyder att ca 3500 – 4000 nordiska författare har träffats, diskuterat text och nordisk litteratur, och skapat samarbeten på Biskops Arnö. Det gör Biskops Arnö till en unik litterär mötesplats i Norden, vi vågar påstå att ingen annan enskild plats har en så central betydelse för nordiska författare som Biskops Arnö. Detta är också omvittnat i litteraturen, och genom uttalanden olika författare gjort genom åren. Lars Ardelius, f.d ordförande i svenska författarförbundet, sammanfattar betydelsen av seminarierna i tredje delen i sin självbiografi ”Livtag”

”Jag hade länge känt mig svältfödd på närmaren kontakter med andra författare, men ett stycke in på 60-talet blev jag på kort tid bekant med ganska många.

Första gången jag sammanstrålade med en hel grupp kollegor var vid ett nordiskt författarmöte på folkhögskolan Biskops-Arnö. Det kom att betyda mycket: äntligen fick jag en påtaglig känsla av att jag ingick i en yrkeskår.

… Av den övriga deltagarna minns jag bland annat P O Sundman och Lars Gustavsson, danskarna Klaus Rifjerg och Peter Seeberg.

… Dagarna på Biskops Arnö gjorde mig vilt euforisk: alla plötsligt materialiserade kollegor, alla inträngande diskussioner kring skrivandets problem, förtroligheten, allvaret, lekfullheten.

… Konferensen på Biskops Arnö hade den negativa effekten att jag blev mer tydligt medveten om min hunger efter intellektuellt utbyte med likasinnade.”

De nordiska författarseminarierna är en nordisk kulturinsats. Vi menar att seminarierna har, och har haft, en stor betydelse för och i den nordiska litteraturen.

Biskops Arnö den 21 maj 2021

Mats Lundborg
Rektor
Stiftelsen Nordens Biskops Arnö

 

Med stöd av följande författarförbund:

Svenska författarförbundet
Vi skriver gärna under på detta både jag och Grethe:
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund
Selene Hellström, Skönlitterära sektionens ordförande, SFF

Bästa hälsningar,
Selene

Finlands svenska författareförening
Det är med stor besvikelse vi tar emot detta besked och meddelar att vi givetvis är med och undertecknar uppropet. Säg till om det är något annat vi kan göra.

Hannele Mikaela Taivassalo, ordförande
Johanna Sandberg, verksamhetsledare

Finlands svenska författareförening

Den norske Forfatterforening
Hei og takk for henvendelsen.
Den norske Forfatterforening vil svært gjerne støtte deres henvendelse om Det Nordiska Debutantseminaret og signerer med dette vedlagt skrivelse.

For leder Heidi Marie Kriznik,

Med vennlig hilsen

Den norske Forfatterforening

 

Islands författarförbund
Rithöfundasamband Íslands skriver gärna under!

Karl Ágúst Úlfsson ordförande
Ragnheidur Tryggvadottir verksamhetsledare

 

Danska skönlitterära författare
Danske Skønlitterære Forfattere støtter naturligvis hundrede procent op om dette, så her har du vores underskrift.

Sig endelig til hvis der er mere vi kan gøre.

Peter Adolphsen, formand for DSF
Rasmus Graff, sekretariatschef for DSF

 

The Union of Finnish Writers
This is very important initiative and we definitely support this, thank you for asking.

Our association has no name in Swedish you can use our name in English our in Finnish or both, if you wish.

Suomen Kirjailijaliitto – The Union of Finnish Writers

Mvh,

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja

Dansk Forfatterforening
Mange tak for jeres henvendelse. I Dansk Forfatterforening modtager vi underretningen om det forventede bortfald af finansiering til det nordiske debutantseminar med stor beklagelse. Det vil være et stort tab for det nordiske kultur- og litteratursamarbejde. Vi støtter helhjertet henvendelsen til rådet.

Mvh

Morten Visby, formand Dansk Forfatterforening

 

 

Dela:

Fler artiklar:

Vår allas Janne Hallqvist har lämnat oss

Han vandrade runt med långsamma steg, med slokhatten som skydd för solen, på väg till örtagården eller till stallet där kursen Naturens Medicin har sin lokal. Det såg lugnt, stillsamt och rogivande ut, som hade han all tid i världen.

Anna på Liljevalchs!

Vernissage på Vårsalongen 2024 (9 februari – 21 april) ”Vetskapen om alltings förgänglighet och därtill en önskan om att stanna tiden är en stark drivkraft.