Följ Nordens Fotoskola – projektarbete på temat val14

Året är 2014 och i Sverige är det valår. Nio miljoner svenskar ska fundera över vilka olika möjligheter och förhållningssätt vi vill leva med, vi ska ta ställning till vad vi tror är en bra framtid för oss, för åra närstående och våra barn.

Att vara ung, på väg in i vuxenvärlden, innebär i stor utsträckning att välja. Vilken utbildning vill jag gå, vilket yrke vill jag ha? Var vill jag bo och vilka vänner vill jag umgås med? Vem vill jag tycka om och var ska jag bli omtyckt och hitta min plats?

Självklart är det en ynnest att kunna välja, en fördel och lycka som inte är alla förunnade. Men vetskapen om att alla världens möjligheter står öppna kan också skapa besluts- och prestationsångest. Valmöjlighet är en ynnest samtidigt som det kan vara förlamande. Ingen vill ju välja fel.

Nordens Fotoskola har som sitt examensarbete fått det gemensamma temat ”VAL”. Uppdraget är att utifrån en fritt vald tidningsartikel, som tar avstamp i ämnet, söka sig bakom rubrikerna för att undersöka och berätta om den bakomliggande historien.

Vi undersöker valmöjligheterna. Vem har möjlighet att välja? Vilka olika val gör vi och vilka konsekvenser får valen? Vem är det som inte kan välja? Vem väljer att inte välja? > http://www.val14.com

Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö är en Yrkeshögskola i redaktionell bild, bildjournalistik. Studenterna lär sig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder, samt att skapa och förstå journalistik. Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna verka inom följande yrkesroller och områden: fotograf, bildjournalist, bildredaktör och redigerare. Utbildningen är sex terminer lång, varav 2 terminer är praktik.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler artiklar:

Biskops Arnö på Bokmässan

Biskops Arnö deltar på årets bokmässa i Göteborg genom ett förinspelat seminarium, under rubriken: Varför behöver författare träffas? Det Nordiska debutantseminariet på Biskops Arnö. I