Aktuellt

Nina Varumo ställer ut på Västerbottens museum

Lördag den 22 april invigs Nina Varumos utställning I VÄNTAN PÅ HIMMELRIKET på Västerbottens museum/SJCD (Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi).

Nina Varumo, som också är lärare på Nordens fotoskola, Biskops Arnö utforskar den tornedalska Laestadianismen och dess djupa historiska rötter, men framför allt vill Nina Varumo synliggöra en samtida, levande väckelserörelse och människorna inom den. Den egna familjens anknytning till rörelsen bidrar till Ninas mångbottnade berättelse, och sett mot dagens profana samhälle, där sökandet efter en djupare mening ofta tar sig helt andra uttryck, blir arbetet mycket tankeväckande.

Parallellt på Västerbottens museum invigs utställningen OCH NÅDEN ÄR UTAN SLUT med fotografier av Sune Jonsson.

Det religiösa livets människor och miljöer var ett centralt ämne för Sune Jonsson. Intresset för väckelserörelsen visade sig redan i debutboken Byn med det blå huset och kom senare att fördjupas och ägnas långa projekt. Dokumentationerna vittnar om en ihärdighet som ofta kännetecknar Sune Jonssons arbete. De spänner över fyra decennier och resulterade i flera böcker om svenskt trosliv.

Nordens Fotoskola Biskops Arnö
Läs mer >

Dela:

Fler artiklar:

Anna på Liljevalchs!

Vernissage på Vårsalongen 2024 (9 februari – 21 april) ”Vetskapen om alltings förgänglighet och därtill en önskan om att stanna tiden är en stark drivkraft.

Nyhetsbrev från Biskops Arnö

Hur är det på Biskops Arnö? Vi kämpar på och tycker att vi så här långt lyckas bra. Vi hade generellt ett högt söktryck till våra kurser