Aktuellt

Nordens dag på Biskops Arnö

Den 23 mars är det flaggdag för norden och det nordiska samarbetet. Under det senaste året har det nordiska samarbetet satts på prov och helt oväntade slitningar mellan länderna har kommit i dager. För Biskops Arnö har detta inneburit att det mesta av det nordiska arbetet 2020 har satts på paus och flyttas fram i tiden. 2021 hoppas vi att vi lyckas genomföra en del av det som vi flyttade från 2020 till 2021, och allt det som vi planerat för året. Det innebär exempelvis att vi 2021 kommer att genomföra två nordiska debutantseminarier, författarseminarier som vänder sig debuterande nordiska författare.

I kölvattnet av reserestriktioner och minskad mobilitet mellan de nordiska länderna lanserar Föreningen Norden, Biskops Arnös huvudman, en ny nordisk plattform, se pressmeddelande nedan.

Pressmeddelande

Föreningen Norden lanserar ny nordisk samarbetsplattform

Den 23 mars uppmärksammas Nordens dag i hela Norden. Det senaste året har synliggjort en spricka i det nordiska samarbetet och närmare hälften av svenskarna tror att samarbetet påverkats negativt. Nu lanserar Föreningen Norden Idélab Norden för att vidareutveckla det nordiska samarbetet.

– Föreningen Norden har drivit utveckling av nordiskt samarbete som det ser ut idag, med Nordiska rådet och passfrihet över de nordiska gränserna. Nu behöver vi arbeta visionärt för att komma vidare i samarbetet efter pandemin. Idélab Norden ska utgöra navet för vårt arbete som syftar till att skapa konstruktiva gränsöverskridande lösningar, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Resultatet av den nordiska regionens integration syns i undersökning
Nordens dag firas sedan 1962 då de nordiska länderna undertecknade Helsingforsavtalet, med syfte att stärka samarbetet politiskt, ekonomiskt och kulturellt.

Utvecklingen av den nordiska regionen har kommit långt. En färsk undersökning från Föreningen Norden visar att var tredje svensk (34%) har anknytning i form av en nära relation till någon person i annat nordiskt land.

Norden är en viktig handelspartner för Sverige. Under 2020 var Norge vår främsta handelspartner, Danmark var den fjärde och Finland den femte (SCB). Resultatet av en nordiskt integrerad arbetsmarknad syns också i undersökningen genom att var fjärde svensk (25%) uppger att de någon gång har varit yrkesverksam i annat nordiskt land.

– För väldigt många är värdet av en integrerad nordisk region på ett personlig plan med gränsöverskridande familjeband och vänskapsrelationer. I kombination med den marknadsmässiga och ekonomiska betydelsen av Norden, så är det ingen underdrift att säga att nordiskt samarbete är en nationell angelägenhet, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Starkt stöd för ökat nordiskt samarbete

Undersökningen visar att det finns ett starkt stöd i frågan och 8 av tio svenskar vill att det nordiska samarbetet ökar.

– Det finns ett stort engagemang för nordiskt samarbete på bred front. Lanseringen av Idélab Norden ligger därför rätt i tid för att fånga upp alla tankar och allt engagemang för ett konstruktivt gemensamt arbete framåt, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Idélab Norden är plattform för samarbete och utbyte av idéer

Syftet med Idélab Norden är skapa en plattform som samlar privata och offentliga aktörer, civilsamhälle och akademi för att vidareutveckla samarbetet inom Norden. Idélab Norden ska bidra till samhällsutvecklingen och med konstruktiva, idéer och initiativ stärka och utveckla nordiskt samarbete.

– Vi kan inte se ett bättre sätt att uppmärksamma Nordens dag än att sjösätta första upplagan av ett långsiktigt projekt som syftar till att vidareutveckla samarbetet. Behovet är uppenbart och folket vilja i frågan är tveklöst positiv. Vi förväntar oss att många kommer vilja kroka arm i detta arbete, säger Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden.

Även privatpersoner är välkomna att delta och bidra med tankar och idéer kring återhämtning och förnyelse av nordiskt samarbete.

Läs mer om Idélab Norden: www.norden.se/idelab-norden

Om undersökningen som omnämns: 

Undersökningen är initierad och finansierad av Föreningen Norden med bidrag från Utrikesdepartementet. Undersökningen genomfördes under perioden september-november 2020 och bygger på en webbenkät med ett riksrepresentativt urval på cirka 1900 personer, där både en allmänhet i Sverige, och gränsregioner tillfrågats.

Kontakt

Jenny Burman, presskontakt
Mejl: jenny.burman@norden.se
Telefon: 0723 11 89 55

Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden
Mejl: josefin.carlring@norden.se
Telefon: 0703 05 14 30

Om Föreningen Norden
Föreningen Norden är en central aktör som driver utvecklingen av nordiskt samarbete i samverkan med civilsamhälle och offentliga institutioner. Verksamheten bidrar även till ökad kännedom om Norden och värdet av nordiskt samarbete bland allmänheten och stärker relationen mellan människor i de nordiska länderna.

Föreningen har lokalavdelningar på omkring 90 orter runt om i Sverige. Föreningen Norden grundades 1919 och finns representerat i samtliga nordiska länder. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

 

Dela:

Fler artiklar:

Vår allas Janne Hallqvist har lämnat oss

Han vandrade runt med långsamma steg, med slokhatten som skydd för solen, på väg till örtagården eller till stallet där kursen Naturens Medicin har sin lokal. Det såg lugnt, stillsamt och rogivande ut, som hade han all tid i världen.