Aktuellt

DÄR SVERIGE OCH FINLAND MÖTS – om litteratur och kultur i Tornedalen

Biskops Arnö torsdagen den 6 oktober

VÅR HISTORIA ÄR TILL STORA DELAR GEMENSAM

Sverige och Finland delar kultur, litteratur och flera språk. I det nordöstra Sverige och det nordvästra Finland sammanfaller de två länderna i en gränsregion kallad Tornedalen, Torniolaakso på finska. Regionen omfattar ett flertal språk: svenska, finska, meänkieli (tornedalsfinska) och samiska. Här finns en rik litteraturskatt skapad på de olika språken och en mängd författare har sitt ursprung i trakten. Tanken med litteraturseminariet är att samla ett antal akademiker och författare knutna till Tornedalen i Sverige och Finland för att berätta om den litteratur som har sitt ursprung i trakten. Hur påverkas svenskan och finskan av att befinna sig i meänkielis närhet? Seminariet avser att stärka kunskaperna på området och genom litteraturen och forskningen ge ett svar på frågan. Meänkieli är i Sverige ett officiellt minoritetsspråk och mångfalden av språk i Tornedalsregionen har skapat ett rikt och skiftande utbud av litteratur.

Seminariet i kostnadsfritt. Anmäl dig till seminariet genom länken nedan. Först till kvarn gäller.

Anmälan >

Program

8.30              
Buss avgår från Cityterminalen, Stockholm, till Biskops Arnö

9.30              
Kaffe och smörgås innan programmet börjar

10 00-10 15
Välkommen och presentation. Mats Lundborg rektor Biskops- Arnö.

10 15 -11 30
TORNEDALEN I HISTORISK KONTEXT – Lars Elenius och Outi Toropainen
– ett samtal om Tornedalen förr och nu. Varför talas så många språk just här och vilken betydelse har flerspråkigheten haft. En berättelse om Tornedalens historia och utveckling genom tiderna.

11 30
Bensträckare

11.45 – 12.45
ATT SKILDRA SIN HEMBYGD.
Ett samtal mellan författarna Nina Wähä och Rosa Liksom. 

12.45 – 14.00  
Lunch med samtliga föreläsare samt företrädare för Biskops-Arnö.

14.00 -15.00
TORNEDALENS SVÅRMOD, författaren Maria Peura

15.00-15.30
Kaffepaus och informella samtal

15.30 – 16.45
SAMTAL MED FÖRFATTARE OCH FORSKARE: TORNEDALEN SOM SPRÄCKLIG SPRÅKLIGHET. Kan meänkieli överleva i en svensk och finsk kontext? Hur påverkas svenskan och finskan av att befinna sig i meänkielis närhet. Funderingar kring Tornedalens framtid både vad gäller språk och kultur. Har Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar någon påverkan på kulturen?  Outi Toropainen, Rosa Liksom, Maria Peura, Lars Elenius.

17.00
Seminariet slutar

17.30
Middag och därefter mingel i Herrgården.

22 00
Buss avgår till Cityterminalen i Stockholm

Moderator: Maarit Turtiainen

Presentationer av föreläsare och författare

Rosa Liksom hör till de mer namnkunniga författarna. Hennes stora genombrott kom med romanen Kupé nr 6 som också nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2013 och som hon 2011 fick Finlandiapriset för. Hon skriver både på finska och meänkieli och använder också en slang på Helsingforsdialekt kallad stadin slangi. Även hennes böcker Frusna ögonblick (1988) och Station Gagarin (1988) har nominerats till priset.  Rosa är född och uppvuxen i Övertorneå på den finska sidan.

Nina Wähä  är uppvuxen i Stockholmsförorten Hässelby i en stor splittrad familj med totalt sex systrar. Hennes mamma kom från en stor familj i finska Tornedalen. Sommarloven tillbringade Nina hos sin tornedalska mormor tillsammans med en lång rad kusiner och lärde sig som barn både finska och meänkieli. Hon har skrivit den kritikerrosade romanen Testamente som handlar om en sargad familj i Tornedalen och där språket har en viktig plats.

Maria Peura är född 1970 i Pello i finska Tornedalen och debuterade 2001 med romanen On rakkautes ääretön som avhandlar svåra ämnen som pedofili och incest och som var en stor kritikerframgång. Boken vann Nuori Aleksis -priset och blev nominerad till Finlandia-priset. Peura har skrivit både romaner, pjäser, noveller och essäer. Många av hennes verk innehåller meänkieli och händelserna placerar sig i Tornedalen. Peuras senaste roman Kantajat (Otava, 2020) är också en passionerad roman om det norrländska landskapet berättat men strålande språk.

Lars Elenius,  svensk historiker och professor emeritus i historia vid Luleå tekniska universitet. I sin forskning har Elenius bland annat behandlat de nationella minoriteternas levnadsvillkor ur ett historiskt perspektiv.

Outi Toropainen är språkforskare från Uleåborg och har forskat kring språken i Tornedalen.

Anmälan >

Seminariet finansieras av medel från Letterstedtska föreningen, Stockholms arbetareinstitutsförening, Svenska Akademien, Svensk-finska kulturfonden, Längmanska kulturfonden, Föreningen Norden i Håbo och Stiftelsen Nordens Biskops Arnö.

Dela:

Fler artiklar:

Vår allas Janne Hallqvist har lämnat oss

Han vandrade runt med långsamma steg, med slokhatten som skydd för solen, på väg till örtagården eller till stallet där kursen Naturens Medicin har sin lokal. Det såg lugnt, stillsamt och rogivande ut, som hade han all tid i världen.