Kultur och litteratur i Tornedalen – seminarium på Biskops Arnö den 6/10 2022

Vår historia är till stora delar gemensam. Sverige och Finland delar kultur, litteratur och flera språk. I det nordöstra Sverige och det nordvästra Finland sammanfaller de två länderna i en gränsregion kallad Tornedalen, Torniolaakso på finska. Regionen omfattar ett flertal språk: svenska, finska, meänkieli (tornedalsfinska) och samiska. Här finns en rik litteraturskatt skapad på de olika språken och en mängd författare har sitt ursprung i trakten.

Tanken med litteraturseminariet är att samla ett antal akademiker och författare anknutna till Tornedalen i Sverige och Finland för att berätta om den litteratur som har sitt ursprung i trakten. Hur påverkas svenskan och finskan av att befinna sig i meänkielis närhet?

Seminariet avser att stärka kunskaperna på området och genom litteraturen och forskningen ge ett svar på frågan. Meänkieli är i Sverige ett officiellt minoritetsspråk och mångfalden av språk i Tornedalsregionen har skapat ett rikt och skiftande utbud av litteratur.

Fullständigt program presenteras i augusti, då vi också öppnar för anmälan.

6 oktober 2022 – Save the date!

Dela:

Fler artiklar:

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs

Vi söker lärare till vår Allmänna kurs. Biskops Arnö Nordens folkhögskola startade 1958 med cirka 30 deltagare. Idag bedriver vi Folkhögskola, Yrkeshögskola och SFI, och