Aktuellt

SFVs vistelsestipediater på Biskops Arnö är utsedda!

Rosanna Fellman

PRESSMEDDELANDE
SFVs vistelsestipendier utsedda!

Författarvistelse på Biskops Arnö:

Rosanna Fellman, poet, Åbo
Motivering: Estradpoeten och skribenten Rosanna Fellmans uppkäftiga spoken word–influerade dikter blottar samhällets marginaler och avigsidor. Ständigt beredd att sparka uppåt, skriver Fellman innerligt passionerad, politisk och privat dikt med kraft att ruska liv i läsaren.

 
Kursen Lärare skriver, Biskops Arnö, 25–29 juli 2022:

Christina Mickos, lektor, Lovisa gymnasium, Lovisa och 
Sandra Lillqvist, ämneslärare årskurs 6–9, Grundskolan Norsen, Helsingfors
Motivering: Christina Mickos och Sandra Lillqvist visade i sina ansökningar stort intresse för att skriva om utbildningspolitiska frågor och hade en klar uppfattning om för vem de skriver och i vilka forum texterna kan publiceras. Christina Mickos och Sandra Lillqvist är kända som driftiga lärare med vilja att påverka i samhällsaktuella debatter.

Om SFV
Svenska folkskolans vänner i Finland (SFV) grundades 1882 och är en allmännyttig förening. Idag har SFV och SFV:s understödsförening tillsammans cirka 8000 medlemmar.

SFV syfte är att främja utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Årligen delar SFV ut pris, stipendier och medaljer, samt beviljar bidrag inom de sektorer vi jobbar för: utbildning, kultur och bibliotek och fri bildning.

Dela:

Fler artiklar:

Anna på Liljevalchs!

Vernissage på Vårsalongen 2024 (9 februari – 21 april) ”Vetskapen om alltings förgänglighet och därtill en önskan om att stanna tiden är en stark drivkraft.

Nyhetsbrev från Biskops Arnö

Hur är det på Biskops Arnö? Vi kämpar på och tycker att vi så här långt lyckas bra. Vi hade generellt ett högt söktryck till våra kurser