Aktuellt

Stort intresse för Ambassaddagen på Biskops Arnö

För 8:e året i rad genomförde Biskops Arnö i samarbete med Föreningen Norden och UD det som vi kallar för Ambassaddagen, men som officiellt heter ”More than Scandinavia”. Syftet med dagen är att bjuda in ackrediterade diplomater till ett seminarium om aktuella frågor med koppling till det nordiska samarbetet. En utbildningsdag, men också en utflykt till en på försommaren förtrollande vacker plats i en historisk miljö.

Temat för 1016 var ”Challenged by the refugee crisis”, ett tema som är angeläget för alla och där de nordiska länderna, med undantag för Island, har haft likartade utmaningar. 80 ackrediterade diplomater från samtliga världsdelar lyssnade och deltog i en både intressant och livad diskussion.

Seminariet inleddes med ett kort inledningstal av Biskops Arnös ordförande Mats Hellström. Därefter inledningstalade Mr. Pertti Torstila, ordförande för Röda Korset i Finland och före detta Ambassadör, och la fokus på hur Finland hanterat det oväntade stora antalet flyktingar som kommit till landet. Pertti Torstila betonade det stora engagemang som de finska medborgarna generellt visat, antalet volontärer som anmält sig för att hjälpa till har överträffat alla förväntningar, och den årliga insamlingen till Röda Korset gav hösten 2015 en fördubblat resultat.

Efter inledningstalet följde en paneldiskussion som modererades av Theo Sommer, före detta chefsredaktör för Die Zeit. I panelen deltog:

Dr. Lars Dencik, Professor in Social Psychology at the Roskilde University, Denmark

Mr. Pertti Torstila, President of the Finnish Red Cross, Former Ambassador, Finland

Mr. Thorir Gudmundsson, Director of the Red Cross, Iceland

Mr. Trygve Nordby, Chief Adviser on refugee issues, Oslo City, Norway.  Former Director General of the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) and former Secretary General of the Norwegian Red Cross

Ms. Lisa Pelling, PhD, Chief Analyst at the Stockholm-based think tank Arena Idé and an expert in migration and integration issues, Sweden.

Dagen avslutades med lunch i Gotiska salen och en kort historisk guidning av Biskops Arnös historia. Bland annat konstaterade vår guide Håkan Tegnestål att lunchen i Gotiska salen följer en tradition på Biskops Arnö som skapades redan på 1300-talet, då Ärkebiskopen i Sverige tog emot Påvar och Påvars sändebud i just den här salen.

Ett utförligare referat av den här mycket spännande dagen kommer i nästa nummer av Nordens Tidning.

Foto: Per Lindh. På bilden Lisa Pelling och Theo Sommer.

Dela:

Fler artiklar:

Vår allas Janne Hallqvist har lämnat oss

Han vandrade runt med långsamma steg, med slokhatten som skydd för solen, på väg till örtagården eller till stallet där kursen Naturens Medicin har sin lokal. Det såg lugnt, stillsamt och rogivande ut, som hade han all tid i världen.