Vistelsestipendium för författare på Biskops Arnö 2021

Pressmeddelande
Svenska folkskolans vänner i Finland (SFV) har glädjen att meddela:

Vistelsestipendiet för författare på Biskops Arnö 2021 tilldelas
Nora Hämäläinen, Helsingfors

Nora Hämäläinen hör till sin generations mest lovande finländska filosofer och har en lång erfarenhet av att skriva litterära essäer, populariserande texter, tidningskolumner och kritik. Hennes texter uppvisar en betydande förmåga att förklara komplexa filosofiska frågeställningar klart och begripligt samt göra dem relevanta i förhållande till världen vi lever i. 

Vistelsestipendiet berättigar till en tre veckor lång vistelse på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö.

Om SFV
Svenska folkskolans vänner i Finland (SFV) grundades 1882 och är en allmännyttig förening. Idag har SFV och SFV:s understödsförening tillsammans cirka 8000 medlemmar.

SFV syfte är att främja utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Årligen delar SFV ut pris, stipendier och medaljer, samt beviljar bidrag inom de sektorer vi jobbar för: utbildning, kultur och bibliotek och fri bildning.

Dela:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fler artiklar:

Biskops Arnö på Bokmässan

Biskops Arnö deltog på årets bokmässa i Göteborg genom ett förinspelat seminarium under rubriken: Varför behöver författare träffas? Det Nordiska debutantseminariet på Biskops Arnö. Nedan