Biskops Arnö Författarskola

Film: Daniel Sjölin – tiden på Biskops-Arnö


Sedan 60-talet är Biskops Arnö mötesplats för författare, kritiker, litteraturforskare och kulturförmedlare från hela Norden.

Författarskolans ambition är att vara en utbildning som närmar sig skrivande som en heterogen praktik och erbjuder ett brett anlagt kursutbud där deltagarna fördjupar sig i kritiskt och essäistiskt skrivande, i översättning och/eller i skönlitterärt skrivande. Detta svarar mot en reell situation som gäller för många författare idag, med verksamheter som ofta omfattar redaktionellt arbete, översättning och kritiskt skrivande som görs parallellt och i samklang med det skönlitterära skrivandet. Författarskolans kursdeltagare får goda grunder till att fortsätta med sin litterära verksamhet, i kreativ växelverkan mellan olika litterära yrkesområden.

Välkommen med din ansökan önskar lärarna på Författarskolan!

Dela:

Kurstid och ansökan

Ekonomi